1971

Januari

1971-01-02
Artikel i Aftonbladet om Brofjorden och den fysiska riksplaneringen.

1971-01-03
Intervju i danska Politiken om sitt första år som statsminister.

1971-01-04
Visning av ”nya riksdagshuset” för regeringen, Kulturhuset vid Sergels torg.

1971-01-04
Överläggningar på Rönneberga om byggarbetsmarknaden.

1971-01-09
I pressmeddelande tillkännages att Thage Peterson kommer att utnämnas till statssekreterare i statsrådsberedningen. Han ska tillträda omkring den 1 mars.

1971-01-11
Upprop i den nya enkammarriksdagen.

1971-01-11
Intervju för A-presstidningar av Göran Rosenberg om bl.a. staten och näringslivet, publicerad 15 januari i Örebrokuriren m.fl..

1971-01-12
Riksdagens öppnande.

1971-01-12
Inget fel att företagarna tjänar pengar. Intervju av Veckans affärer, publicerad 4 februari.

1971-01-18
Anförande vid invigningen av Filmhuset, Stockholm.

1971-01-19
Anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt, om ekonomi och europafrågorna.
Anm. Den första debatten i den nya enkammarriksdagen.

1971-01-20
Anförande vid SABO:s konferens Bomiljö för alla, Folkets hus, Stockholm, som arrangerats i syfte att belysa de handikappades bostadsförhållanden.

1971-01-21
Presskonferens i TV-huset med statsministrarna Baunsgaard, Borten och Palme, Stockholm.

1971-01-24
Ernst Wigforss uppvaktas på sin 90-årsdag i Lund.

1971-01-25
Medverkan i det direktsända TV-programmet Pejling, Malmö.

1971-01-27
Uppvaktning av Tidningsutgivareföreningen ang. annonsskatten.

1971-01-28
Intervju av Ernesto González Bermejo om Sverige. Publicerad i The Standard, (Dar es Salaam), den 25 februari 1971.

1971-01-29
Anförande vid Malmö arbetarekommuns 70-årsjubileum, Malmö stadsteater.

1971-01-30
Modell Schweden. Intervju av Willy Schenk i Tages Anzeiger, (Zürich).

1971-01-30
Visning av NU-teatern, Stockholm.

1971-01-30
Intervju i Studio 16, TV-huset, Stockholm

1971-01-31
Centerpartiets ledare sedan 22 år Gunnar Hedlund meddelar att han kommer att avgå.

Februari

1971-02-02
Lunchträff med fackliga funktionärer, Stockholm

1971-02-05
Arbetsmarknadskonflikt på offentliga sektorn. SACO och Statstjänstemännens riksförbund går ut i strejk. Tågtrafiken lamslås. Intervjuer i radio och direktsänd presskonferens i TV 1.

1971-02-07
Uppvaktning för Yngve Persson, 60 år.

1971-02-08
Förbättras inte arbetets villkor vill ingen stå bakom maskinerna. Artikel i Metallarbetaren om arbetsmiljön och arbetslivets förnyelse.

1971-02-08
Intervju av Åke Magnusson, TV-nytt.

1971-02-10
Besök av Österrikes utbildningsminister Leopold Gratz.

1971-02-10
Presskonferens om ”Flykting 71”.

1971-02-11
Uttalande om Unga örnars verksamhet och barn- och ungdomsorganisationers uppgifter i det moderna samhället i en stillfilm från Unga örnar.

1971-02-12—18
Nordiska rådets 19:e session i Köpenhamn.
Anförande den 14 februari om nordiskt samarbete, Europa och Västtysklands ostpolitik.
Intervjuer i danska tidningar.

1971-02-16—17
Uttalande och intervjuer om hungerstrejken i Stora Blåsjön.
Anm. Den 24 februari beslutade regeringen om anslag till vägbygge, intervju i Dagens eko.

1971-02-17
Intervju av Svante Nycander i Dagens Nyheter om SACO-konflikten.

1971-02-17
Presskonferens om äldre arbetskraft.

1971-02-22
Medverkan i radioprogrammet ”Vad gör vi i pensionsåldern?”.

1971-02-23
Besök av Europarådets generalsekreterare Dr. Toncic-Sorinj.

1971-02-25—26
Socialdemokratisk dagspolitik i idépolitisk belysning. Anförande vid SAP:s idépolitiska kurs på Bommersvik.

1971-02-28
El modelo Sueco. Artikel i ABC:s söndagsbilaga (Madrid) om den svenska modellen.
Anm. Artikeln även publicerad i Panorama (Milano) och i Preuves (Paris).

Mars

1971-03
Diskussioner i pressen om ryktesspridningen om Olof Palmes sjukdom och sjukhusbesök, och om Klaus Rifbjergs bok ”Marts 1970” som beskriver en kärleksrelation mellan Olof Palme och drottning Margarethe av Danmark. Dementier i intevjuer av Olof Palme och partisekreterare Sten Andersson.

1971-03
What culture had got to with socialism. Artikel i Socialist Affairs.

1971-03-02
Norges statsminister Per Borten avgår och efterträds av Trygve Bratteli.

1971-03-02
Hva med Norden. Palme? Intervju i norska Aktuell om Norden och Europa.

1971-03-03
Anförande i riksdagens finansdebatt om skattereformen och SACO-strejken.

1971-03-04
Tillväxt, balans och jämlikhet. Anförande vid Sparbankernas 24:e konferens Vårt ekonomiska läge, Stockholm.

1971-03-04
Arbetsmarknadskonflikten: Frågestund i riksdagen om strejkrätt för stats- och kommunalanställda.

1971-03-05
Regeringens uppgörelse med centern om förslag till presstöd och annonsskatt.
Sammanträde med socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1971-03-08
Aktuell politik med sikte på 1973. Anförande inför funktionärskonferens för socialdemokratiska partiets ombudsmän på Bommersvik.

1971-03-09—11
Arbetsmarknadskonflikten: Regeringens beslut att genom lagstiftning framtvinga allmän arbetsfred på den offentliga sektorn under sex veckor. Presskonferens och intervjuer i radio och TV. Debatt i riksdagen om tvångslagen om arbetsfred.

1971-03-10
Uppvaktning av Jugoslaviska riksförbundet.

1971-03-11
Sammanträde med socialdemokratiska partiets programkommission.

1971-03-12
Intervju av österrikisk TV.

1971-03-16
Uppvaktning av representanter för den kroatiska kulturföreningen i Sverige, Matija Gubec.

1971-03-16
Middag för Finlands president Kekkonen, Stallmästargården, Stockholm.

1971-03-17
Extra partiledaröverläggningar.

1971-03-17
Besök i Oslo.

1971-03-18
Sverige och EEC. Anförande inför Stockholms arbetarekommun.
Presskonferens om den svenska regeringsdeklarationen som utesluter svenskt medlemskap i EEC.

1971-03-21
Anförande inför Örebro läns socialdemokratiska partidistrikt, Örebro, om presstöd, ekonomi och avtalsrörelsen.

1971-03-22
Partiledardebatt med Gösta Bohman på Stadsteatern i Göteborg om ekonomisk politik, europafrågorna, näringspolitik och arbetslivets förnyelse.
Anm. Socialdemokraterna och moderaterna debatterade samma kväll på 27 orter.

1971-03-24
Samtal mellan ECE:s exekutivsekreterare Stanovnik om europeisk säkerhetskonferens, Tyskland, ECE [Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa], miljöfrågor och Östersjön.

1971-03-24
Middag för J.-J. Servan-Schreiber på Operakällaren, Stockholm

1971-03-24
Sammanträde med socialdemokratiska partiets programkommission.

1971-03-25
Sammanträde med TCO-S ang. lönepolitikens inriktning, fullmaktslagen och förhandlingsrätten.

1971-03-25
Intervju av BBC.

1971-03-25
Revolution eller refomism. Anförande vid möte arrangerat av Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, Uppsala arbetarekommun och Uppsala FCO, Universitetets aula, Uppsala.

1971-03-27—28
Anförande vid Jämtlands läns socialdemokratiska partidistrikts 60-årsjubileum, Östersund.

1971-03-29
Konferens om ungdomsfrågor på Harpsund.

1971-03-30
Anförande vid riksdagens näringspolitiska debatt.

1971-03-31
Intervjuer i österrikisk press med anledning av kommande besök i Wien, Österrike.

1971-03-31
Riksdagens utrikes- och handelspolitiska debatt.

1971-03-31
Besök av 15 finländska journalister.

1971-03-31
Medverkan i Aftonbladets Heta linjen

April

1971-04-05—12
Semester

1971-04-02
Artikel till SSU:s tidning Frihets Första maj-nummer om partiets program och framtida politik.

1971-04-07
Jugoslaviens ambassadör Vladimir Rolovic i Stockholm skjuts av två kroater tillhöriga den s.k. Ustasja-rörelsen. Rolovic avlider en vecka senare av de skador han fått.

1971-04-08
Intervju publicerad i Vorwärts, Västtyskland om socialdemokratins roll i Europa, den svenska modellen och Willy Brandts ostpolitik.

1971-04-14—17
Officiellt besök i Österrike.
Anföranden, intervjuer och presskonferens.

1971-04-15
Kleine Staaten in der Welt. Anförande inför Österreichischen Gesellschaft für Aussenpolitik und Internationale Beziehungen in Wien, Österrike. Om små staternas roll i världen, om supermakterna, neutralitets- och säkerhetspolitik, Förenta Nationerna och Europa, klyftan mellan i- och u-länder.

1971-04-19
Överläggningar på Rönneberga kursgård med Svenska byggnadsarbetareförbundet

1971-04-21
Intervju av Wirtschaftswoche.

1971-04-23
Åtgärder mot utländsk terrorverksamhet i Sverige. Svar på interpellation och frågor i riksdagen med anledning av mordet på Jugoslaviens ambassadör Rolovic i Stockholm.

1971-04-25
Flykting 71. Föreställning på Operan, Stockholm.

1971-04-26
Anförande vid ”Statsministerafton” i Lund.

1971-04-27
Besök i Kiruna. Middag på Kebnekaise turiststation.

1971-04-30
Intervju i lunchekot med anledning av kronprinsens 25-årsdag.

1971-04-30
Expressen hade omfattande reportage om den polisbevakning som ägde rum för att skydda Olof Palme och hans familj. Reportagen anmäldes senare till Pressens opinionsnämnd.

Maj

1971-05-01
Första maj-tal i Finspång och Norrköping.

1971-05-02
Jag tror att alla mammor förstår oss. Intervju i Aftonbladet om hoten mot Olof Palmes familj och barn av Ustaja-rörelsen.

1971-05-03
Walter Ulbricht avgår som förste sekreterare i DDR:s kommunistiska parti och efterträds av Erich Honecker.

1971-05-03
Forskningsberedningens sammanträde.

1971-05-04
Intervju i Dagens eko om demokratidiskussionerna inom det socialdemokratiska partiet.

1971-05-05—08
Islands president och fru Kristján Eldjárn på statsbesök i Sverige.

1971-05-09
Hälsningstal på DNA:s [Det Norske Arbeiderparti] kongress, Oslo.

1971-05-10
Intervju av Anthony Howard, New Statesman.

1971-05-10
Möte med journalister på Harpsund.

1971-05-12
Demonstrationer i Kungträdgården, Stockholm mot fällningen av almar.

1971-05-12
Debatt i riksdagen om Ritsem- och Kajtumprojekten.

1971-05-13
Intervju av John Lee, New York Times.
Intervju av Westdeustsche Rundfunk

1971-05-13
Mottagning på Sovjetunionens ambassad.

1971-05-14
Besök av American Field Service-stipendiater.

1971-05-15
Intervju av Flemming Christiansen i Aktuelt (Danmark) om Norden och europafrågorna.

1971-05-17
Möte med A-pressens chefredaktörer på Harpsund.

1971-05-17
Besök av Italiens utrikesminister Aldo Moro.

1971-05-19
Regeringen lägger fram modifierat förslag om utbyggnad av Ritsem.

1971-05-19
Partiledaröverläggning om handelspolitiken. Presskonferens.

1971-05-21
Thorbjörn Fälldin väljs till centerpartiets ordförande vid stämman i Halmstad.

1971-05-24
Överläggningar med partifunktionärer, Sveavägen 68, Stockholm.

1971-05-25
Besök av Storbritanniens handels- och industriminister John Davies.

1971-05-25
Svar på frågor från Norsk Handels & Sjöfarts Tidning, publicerade den 7 juni.

1971-05-25—27
Socialistiska internationalens rådsmöte i Helsingfors, Finland.

1971-05-26
Svar på frågor från Håkan Olander till SSUs nya organisationskurs om sin tid i SSU, om SSU:s roll, ideologi, utbildning, det starka samhället och Sverige i världen.

1971-05-26
Besök i Helsingfors på Socialistiska internationalens rådsmöte.

1971-05-28
Socialdemokratin i Norden. Intervju i Sveriges radio av partiledarna Jens Otto Krag, Trygve Bratteli och Olof Palme.

1971-05-28
Lunch för Israels premiärminister Golda Meir på Djurgårdsbrunns värdshus, Stockholm.

Juni

1971-06-02
Uppvaktning av Skellefteå FCO och partidisktrikt ang. sysselsättnings- och lokaliseringsfrågor i Skellefteåregionen.

1971-06-02
Intervju av japansk TV.

1971-06-02
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1971-06-03
Statliga åtgärder inom svensk varvsindustri. Anförande vid riksdagens avslutning om första enkammarriksdagsåret, ekonomi, Palme-doktrinen och folkhemstanken.

1971-06-04
Sammanträde med socialdemokratiska paartistyrelsen och programkommissionen på Bommersvik.

1971-06-05
Intervju av Sture Lindmark i Svenska Dagbladet om bättre arbetsmiljö och riksdagspolitiken.

1971-06-06
Tal vid Svenska elektrikerförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm.

1971-06-07
Med sikte på 73. Anförande vid socialdemokratiska partiets ombudsmannakonferens i Norrköping.

1971-06-08
Nordiskt statsministermöte i Oslo.

1971-06-10
Intervju av amerikansk TV

1971-06-11—12
Besök i Värmland: Karlstad, Torsby, Ekshärad, Finnskoga-Dalby, Stöllet.

1971-06-13
Tage Erlander 70 år.

1971-06-15
Anförande vid Svenska livsmedelsarbetareförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm, om demokrati och arbetarrörelsens historia.

1971-06-16
Intervju av universitetsadjunkt Jan Wibble, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet för forskningsprogram om de svenska partiernas propagandastrategier 1956-1966.

1971-06-17
Medverkan vid allergikongress, Karolinska institutet, Stockholm.

1971-06-18
Partiledaröverläggning om EEC.

1971-06-19
A-pressens samorganisations årsstämma, Ronneby.

1971-06-20—07-21
Semester på Fårö.

1971-06-23
Politiker kan bara skapa chans för enskilds lycka. Svar på frågor i Göteborgs-Tidningen, publicerade den 4 juli.

1971-06-29
Regeringsombildning: utrikesminister Torsten Nilsson efterträds av industriminister Krister Wickman, som i sin tur efterträds av f. inrikesministern Rune Johansson.
Presskonferens, intervjuer.

1971-06-30
Intervju om den svenska demokratin i Aktuellt i politik och samhälle.

1971-06-30
Socialdemokratin på 70-talet. Intervju av Bosse Ringholm om ideologi och den nya vänstern.

Juli

1971-07-05
Svar på frågor från Året Runt, publicerade den 26 juli

1971-07-14
Invigning av konstutställning, Sudersands restaurang.

1971-07-16
Anförande i Almedalen, Visby.

1971-07-20
Intervju i Dagens eko på Bromma flygplats vid hemkomsten från semester på Fårö med anledning av rekordhög arbetslöshet.

1971-07-21
Uttalande med anledning av att det socialdemokratiska partiet i Danmark fyller 100 år.

1971-07-23
Uppvaktning av Filadelfiaförsamlingen i Jönköping ang. den fria försäljningen av mellanöl.

1971-07-26
Värmlands socialdemokratiska partidistrikt överlämnar nya Harpsundsekan.

1971-07-30
Sveriges säkerhetspolitik och EEC. Artikel publicerad i Aftonbladet den 5 augusti.
Ekonomiskt samarbete med EEC. Artikel publicerad i Aftonbladet den 6 augusti.

1971-07-31—01-08
Överläggningar med de nordiska och europeiska socialdemokratiska partiledarna på Harpsund. Presskonferens.

Augusti

1971-08-03—09
Semester i Sarek och Padjelanta nationalparker.

1971-08-10
Politik heisst: etwas wollen! Intervju av Ulrich Herz i Nord Deutscher Rundfunk, Västtyskland.

1971-08-11
Nu kommer abortutredningen: Får kvinnan inte rätten att bestämma själv? Ensam människas svåraste beslut. Intervju i Vi.

1971-08-11
Sammanträde med Grundlagsberedningen.

1971-08-12
Anförande vid Beklädnadsarbetarnas förbunds konstituerande kongress (sammanslagningskongress: Beklädnads-, läder- och textilarbetarnas förbund), Folkets hus, Stockholm. Om teko-industrin och arbetsmarknadspolitik.

1971-08-12
Intervju av The Nationalist inför besöket i Tanzania.

1971-08-15
Besök av Joop den Uyl, Harpsund.

1971-08-17
Anförande vid Svenska fabriksarbetareförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm. Om ekonomi och låginkomstutredningen, och om Nixons utspel den 15 augusti om valutapolitiska åtgärder med upphävandet av dollarns konvertibilitet i guld, prisstopp och höjning av importtullen i USA.

1971-08-17
Medverkan i Cykelfrämjandets kampanj.

1971-08-22
Intervju av Walter Rodgers, Metromedia Radio News, USA.

1971-08-24
Medverkan vid sändebudsmötet på utrikesdepartementet.

1971-08-25
Intervju om den europeiska säkerhetskonferensen, Norden och Europa av Forum för ekonomi och teknik, Helsingfors.

1971-08-28
Anförande vid konferensen Solidaritet hemma och ute, Skånes socialdemokratiska partidistrikt, Folkets hus, Landskrona. Om säkerhetspolitik, nordiska balansen, neutralitetspolitik, Sveriges ansvar och roll i Europa.

1971-08-28
Anförande vid Socialdemokratiets i Danmark 100-årsjubileum i Köpenhamn.

1971-08-30
Öppningsanförande vid ”1971 Dag Hammarskjöld seminar on A Strategy of Development for Africa”, Uppsala.

1971-08-31
Intervju av Rodney Rice, Irländsk TV om EEC.

September

1971-09-01
Anförande vid utbildningspolitisk debatt, Göteborg.

1971-09-02
Intervju i Kvällsekot med anledning av oppositionspartiernas gemensamma ekonomiska utspel, presenterat vid gemensam presskonferens.

1971-09-02—03
Socialistiska internationalens partiledarmöte i Salzburg, Österrike.

1971-09-04
Intervju i Dagens eko med anledning av utrikesnämndens diskussion om svenskt memorandum till EEC.

1971-09-04
Hälsningsanförande vid LO:s kongress, Folkets hus, Stockholm.

1971-09-06
Inledningsanförande vid överläggning med kommunalmän om socialdemokratin inför 1973 års val på Harpsund.

1971-09-08
Uttalande om arbetarrörelsens tidningar och den pågående monopoliseringen i tidningspressen.

1971-09-08
Besök av Lord George Brown.

1971-09-09
Besök av Lord Mountbatten.

1971-09-09
Anförande vid Landsorganisationens kongress, Folkets hus, Stockholm. Om industrisamhället, arbetslivets förnyelse (anställningstrygghet, företagsdemokrati) och Europa. Presskonferens.

1971-09-10
Socialdemokratiska partiets kommunalpolitiska konferens på Bommersvik.

1971-09-12
Uttalande med anledning av Nikita Chursjtjovs död den 11 september.

1971-09-13
Anförande vid överläggning med folkrörelserna på Harpsund.

1971-09-14
Besök av Belgiens utrikesminister Harmel.

1971-09-16—19
Socialdemoraternas storrådsslag om sysselsättning, miljö och demokrati, Folkets hus, Stockholm. Anföranden den 16 och 19 september.

1971-09-16
Anförande vid Unga örnars jubileumskongress i Göteborg.
Försvarade bl.a. förtroendemännen mot skildringen av ”pamparna” i Fria Pro-teaterns TV-framställning av Saltsjöbadsavtalet 1938.

1971-09-17
Middag på utrikesdepartementet för senator Edward Kennedy.

1971-09-17
Sweden, Solzhenitsyn and Diplomacy. Artikel i New York Times om Alexander Solsjenitsyns nobelpris.

1971-09-20
Anförande vid KF:s konsumentkongress, Folkets hus, Stockholm.

1971-09-20
Middag för Industriförbundet, Haga slott, Stockholm

1971-09-21
Medverkan vid Business International Roundtable on Sweden, Hotel Foresta, Stockholm.

1971-09-21—29
Besök i Afrika: Officiellt besök i Zambia 21-24 september och Tanzania 25-28 september.

1971-09-26
Anförande vid TANU-kongressen, Dar es Salaam. Om arbete, socialism och demokrati, om små stater och supermakter, om Södra Afrika, befrielserörelser och biståndspolitik, samt om svensk inrikespolitik.

Oktober

1971-10-04
Överläggningar om kyrka-stat-utredningen.

1971-10-04—06
Besök av delegation från OUA, l’Organisation de l’Unité Africaine.

1971-10-06
Anförande vid kransnedläggning vid Per Albin Hanssons grav, Norra kyrkogråden, Stockholm.

1971-10-07
Överläggningar med Pensionärernas riksorganisation.

1971-10-07
Besök av Ofield Dukes, USA, tidigare Hubert Humphreys pressekreterare.

1971-10-08—09
Anföranden i Svängsta och Karlskrona på arbetarekommunernas jubileumsmöten. Intern konferens på Ronneby brunn den 9 oktober.

1971-10-09
I Danmark avgår regeringen Baunsgaard och efterträds av en minoritetsregeringen med Jens Otto Krag som statsminister.

1971-10-10
Intervju av Lars Svedgård i Aftonbladet om arbetslösheten.

1971-10-11
Sammanträde med socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåd på Harpsund.

1971-10-12
Partiledarintervju av Gustaf Olivecrona och Lars Orup i TV 1 om arbetslösheten och ekonomin.

1971-10-14
Riksdagens höstsession öppnas.
Presskonferens ang. regeringens satsning på sju miljarder mot arbetslösheten.

1971-10-15
Debatt i riksdagen om konjunkturläget och arbetslösheten. Intervju i Dagens eko.

1971-10-16
Anförande vid Högsjö arbetarekommuns 60-årsjubileum, Högsjö Folkets hus. Anförande i Åkers Folkets hus om resan till Afrika, ekonomin och sysselsättningsfrågorna, Strängnäs socialdemokratiska partikrets.

1971-10-17—19
Intervjuer i flera tidningar om utspelet mot arbetslösheten.

1971-10-18
Torgny Lindgrens diktsamling ”Hur skulle det vara om man vore Olof Palme” börjar recenseras i pressen.

1971-10-18
Förberedande överläggning med representanter för näringslivet på Harpsund inför möte den 21 oktober.

1971-10-19
Intervju av Andreas Skartveit, norsk TV.

1971-10-19
Debatt med Vilhelm Moberg i TV-programmet Kvällsöppet om överlämnandet av Nobeldiplom och medalj till Alexander Solsjenitsyn

1971-10-21
Överläggningar på Harpsund mellan regeringen, svenskt näringsliv och löntagarorganisationerna. Presskonferens.

1971-10-22—23
Besök i Ljusne (industribesök), Hudiksvall och Söderhamn (anförande vid offentligt möte i Folkets hus med anledning av Söderhamns arbetarekommuns 75-årsjubileum).

1971-10-25
Samtal med premiärminister Indira Gandhi (på tel. från Bryssel) ang. besök i Sverige 1972.

1971-10-26—27
Die Europäische politik in den siebziger Jahren. Intervju med Süddeutscher Rundfunk Stuttgart, Västtyskland.

1971-10-26—27
Besök av statsminister Jens Otto Krag, utrikesminister K.B. Andersen och marknadsminister Iva Nørgaard, Danmark.

1971-10-27—28
Nordiskt statsministermöte och Nordiska rådets sammanträde i Åbo, Finland.

1971-10-30
Tuna ting och remissdebatten. Anförande i Maserhallen, Borlänge.

1971-10-31
Intervju av Hans Jaenecke i Die Stern, Västtyskland.

November

1971-11-01
Anförande vid Statstjänstemannaförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm. Om sysselsättningsfrågorna, kvinnorna på arbetsmarknaden och låglöneproblemet.

1971-11-02
Demokrati kräver mer än vad byalag kan ge. Artikel i Folkbladet Östgötens bilaga S-politik i Östergötland, publicerad den 9 november.

1971-11-02
De borgerliga partiernas första gemensamma presskonferens.

1971-11-03—04
Allmänpolitisk debatt i riksdagen. Om ekonomi, arbetsmarknadspolitik och människornas villkor i produktionen.

1971-11-04
Möte med socialdemokratiska partiets distriktsombudsmän, Stockholm.

1971-11-04
Medverkan i TV:s ” Stora partsmöte om arbetslösheten”, direktsändning från studio 8, Malmö. Utfrågare Herbert Söderström och Nils Ingvar Lundin.

1971-11-06
Samtal med Villy Bergström, Sten Johansson och Allan Larsson under Anette Kullebergs och Olle Stegrells ledning om arbetslösheten i Vi.

1971-11-06
Intervju i Aftonbladet om arbetslösheten, Norrland och lokaliseringspolitik.

1971-11-08
Norden i europeiskt samarbete. Anförande vid Statsøkonomisk forenings möte i Oslo.

1971-11-08—12
Besök av Botswanas president Seretse Khama.

1971-11-10
Partiledarintervju för Gummessons läromedel.

1971-11-11
So I remember Walther Reuther. Artikel.

1971-11-11
Besök av, och anförande vid middagen för EEC-kommissionens ordförande Malfatti.

1971-11-11
Svar på enkel fråga av herr Wirmark i riksdagen ang. biståndet till Zambia.

1971-11-12
Anförande vid Motala arbetarekommuns 70-årsjubileum. Om arbetsmarknadsfrågor, Europa och Sverige som industriland.

1971-11-14
Anförande vid TCO:s utbildningsdagar 1971 om samhällets och arbetsgivarnas roll i återkommande utbildning, Stockholm.

1971-11-17
Överläggning med SSU, Kvinnoförbundet och Broderskapsrörelsen inför valet 1973.

1971-11-17
Besök av 10 norska chefredaktörer.

1971-11-17—19
Besök av USA:s handelsminister Stans.

1971-11-19
Överläggning med A-pressens chefredaktörer på Hotell Reisen, Stockholm.

1971-11-20
Anförande vid partidag med socialdemokratiska partidistriktet i Kalmar län i Nybro. Anförande vid Kalmar arbetarekommuns 70-årsjubileum.

1971-11-20
Borgerliga bytte fot. Artikel i Dala-Demokraten om den ekonomiska politiken.

1971-11-22
Ekonomiskt omöjlig politik. Artikel i Dala-Demokraten om arbetsmarknadspolitiken.

1971-11-22
Anförande inför Göteborgs arbetarekommuns representantskaps möte, Folkets hus, Göteborg.

1971-11-23
Har socialdemokratin svikit vänstern? Anförande och debatt vid utdelandet av Litteraturfrämjandets Stora pris till Birger Norman, Stockholm.

1971-11-24
Uppvaktningar av HCK:s arbetsutskott, samt av representanter från Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner.

1971-11-24
Socialdemokratin i förtroendekris. Intervju av Tomas Hempel i programmet Tidsspegeln, Sveriges radio.

1971-11-24
Svar på frågor i riksdagen om förbud mot flygning i överljudsfart, och om skyddet mot samhällsfarliga arbetskonflikter.

1971-11-22—27
Besök av västtysk parlamentarikerdelegation.

1971-11-26—27
Die Schwedische Alternative. Anförande inför SPD-möte i Hofbräuhaus, München, Västtyskland, om den svenska modellen, välfärdsstaten, offentliga sektorn, arbetsmarknadspolitik m.m. Besök på byggarbetsplatsen för 1972 års Olympiad.
Anm. Ordförande i SPD München var Dr. Hans-Jochen Vogel.
Intervju i Abendzeitung, München, 1971-11-29.

1971-11-29
TV-utfrågning om EEC av de nordiska statsministrarna Jens Otto Krag, Danmark, Teuvo Aura, Finland, Olof Palme, Sverige och Trygve Bratteli, Norge,  TCO-skolan, Bergendal. Programmet sändes den 30 november i TV 2.

1971-11-29
Överläggningar med TCO:s styrelse på Harpsund.

1971-11-30
Avslutningsmiddag med socialdemokratiska riksdagsgruppen på restaurang Hasselbacken, Stockholm.

December

1971-12
Olof Palmes bok ”Politik är att vilja” publiceras i Frankrike med titeln ”Socialisme à la Scandinave”.

1971-12-01
Sammanträde med socialdemokratiska partiets programkommission.

1971-12-02
Svar på interpellation av herr Helén i riksdagen om förhandlingarna mellan Sverige och EEC.

1971-12-03
Landsorganisationens förslag om hur AP-fonderna skall användas överlämnat till regeringen. Intevju i Dagens eko. Direktsänd presskonferens i TV 1.

1971-12-04
Anförande inför Skånes socialdemokratiska partidistrikt, Amiralen, Folkets park, Malmö. Informationskampanj om regeringens sysselsättningspolitik.

1971-12-07
Sammanträde med Kungafondens styrelse.

1971-12-07
Ring Fib-aktuellt i kväll! Olof Palme svarar på frågor om jobb och arbetslöshet, publicerade den 20 december.

1971-12-08
Ekonomisk debatt i riksdagen om konjunkturstimulerande åtgärder.

1971-12-08
Debatt om kulturpolitiken i riksdagen. Intervju i Dagens eko.

1971-12-09
Mottagning på Tanzanias ambassad, Stockholm.

1971-12-10
Anförande vid invigning av minnesrum med Nelly Sachs litterära kvarlåtenskap på Kungliga biblioteket, Stockholm.

1971-12-10
Nobelfest i Stadshuset, Stockholm

1971-12-11–12
Besök av förbundskansler Willy Brandt och statssekreterare Egon Bahr, Västtyskland.
Tal av Willy Brandt i Storkyrkan, Stockholm, efter mottagandet av Nobels fredspris.

1971-12-14
Besök av Pablo Neruda.

1971-12-18
Intervju av Jan Lindström i Expressen om regeringsarbetet och jobbet att vara statsminister.

1971-12-21
Intervju av Bert Theander i Nerikes Allehanda om regeringsarbetet och statens roll.

1971-12-26
Intervju av Lars Svedgård och Dieter Strand i Aftonbladet om centerpartiet.

1971-12-28
Intervju av Harry B. Ellis i Christian Science Monitor om den svenska modellen.

1971-12-28
Uttalande om de återupptagna amerikanska bombningarna av Nordvietnam.

1971-12-28
Överläggningar i Saltsjöbaden.

1971-12-29
Lektion i källkritik. Artikel i Dagens nyheter om journalistik.

1971-12-30
Nyårshälsning till A-pressens tidningar.

 

Gå bakåt till 1970 | Gå vidare till 1972