1970

Januari

1970-01-01
På tröskeln till 70-talet. Tal på nyårsdagen till utlandssvenskarna i Sveriges radio.

1970-01-02
Anförande vid Skolveckans öppnande, Folkets hus, Stockholm.

1970-01-04
Olof Palmes första 100 dagar som statsminister. Intervju av Dieter Strand i Aftonbladet

1970-01-07
Ekonomisk-politiska problem. Artikel till Affärsvärlden.

1970-01-12
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1970-01-13
Tvåkammarriksdagens högtidliga öppnande (för sista gången).

1970-01-13
Finlands regering meddelar att man är beredd fortsätta Nordek-förhandlingarna. Intervju i Dagens eko.

1970-01-14
Anförande inför ombudsmannakonferens på Hotell Malmen, Stockholm.

1970-01-15
Anförande inför Gävleborgs läns partidistrikts konferens i Folkets hus, Gävle.

1970-01-15
Intervju i programmet Åpen post i norsk TV om Nordek och europafrågorna.

1970-01-18
Intervju med Kvällsposten om Nordek, gruvstrejken i Malmfälten och jämlikhet.

1970-01-21
Anförande i riksdagens remissdebatt.

1970-01-23
Intervju för dansk TV.

1970-01-30
Intervju med CBS.

Februari

1970-02-02 
Utrikespolitik och försvar. Anförande vid Folk och försvars konferens i Storlien.

1970-02-03 
LKAB-strejken avblåst. Intervju i Dagens eko.

1970-02-04
Presskonferens ang. Nordek. Den nordiska ämbetsmannadelegationens plan framlagd.

1970-02-05
Besök på byggarbetsplatser.

1970-02-05
Intervju om jämlikhet i Göteborgs-tidningen.

1970-02-07
Anförande vid Nordiska rådets 18:e session i Reykjavik, Island.

1970-02-17
Intervju i Dagens eko om hemmafrudebatten med anledning av särbeskattningsförslaget. I anslutning till tal inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1970-02-19
Anförande på LO-skolan, Åkers Runö.

1970-02-20, 1970-02-24
Intervju i Stuttgarter Zeitung om det kommande besöket i Västtyskland.

1970-02-22 
Skattereformen är ej familjefientlig. Artikel i Svenska dagbladet.

1970-02-24
Politiken och arbetslivet. Anförande i Gustavsberg om arbetslivets villkor.

1970-02-24
Vår politik inför 70-talet. Anförande vid Metalls möte, Södertälje.

1970-02-27
Hemmafrudemonstration vid riksdagshuset mot särbeskattningsförslaget. Intervju i Dagens eko.

Mars

1970-03
Olof Palme intervjuas av Ruth Link i Sweden Now inför besöket i USA i juni.

1970-03-03
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen om bl.a. hemmafrukampanjen och särskattefrågan.

1970-03-05
Anförande inför 7:e partikretsens årsmöte i Vällingby.

1970-03-06
Arbetsplatsbesök, Ulvsunda och Henriksdal.

1970-03-06
Anförande vid Riv-i-gångmöte i Blå Hallen, Stockholm.

1970-03-07
14 amerikanska flygarhustrur får besked av Olof Palme att deras män lever och befinner sig i nordvietnamesisk fångenskap. Intervju i Dagens eko.

1970-03-07
Anförande inför Södermanlands socialdemokratiska partidistrikts kongress, Folkets park, Nyköping

1970-03-09–10
Besök i Finland. Överläggningar med president Kekkonen och statsminister Koivisto.

1970-03-11
Skolpolitiken under 1970-talet. Anförande vid Linköpings arbetarekommuns jubileum.

1970-03-12—13
Officiellt besök i Bonn, Västtyskland.
Överläggningar med förbundskansler Willy Brandt.
Anförande, presskonferens, samtal om Europafrågorna, relationerna Sverige-Västtyskland och neutralitet.

1970-03-15
Skatter och jämlikhet. Tal i Smedjebacken och Fagersta.

1970-03-16
Bostadspolitiken. Anförande vid Riksbyggens kongress.

1970-03-17
Anförande i riksdagen med anl. av ändring av kommunalskattelagen.

1970-03-18
Presskonferens om aktuella aktiviteter på det konsumentpolitiska området.

1970-03-19
Anförande inför konferens med Handelsanställdas förbund, Kungsbacka.

1970-03-20
Presskonferens om närings- och lokaliseringspolitik.

1970-03-23
Presskonferens, samt intervju med bl.a. Sunday Times.

1970-03-24—31
Semester i Idrefjäll, norra Dalarna.

April

1970-04-01
Presskonferens ang. Vindelälven, som regeringen beslutat inte ska byggas ut.
Intervjuer med Reuthers, Daily Telegraph, Financial Times.

1970-04-01
Intervjuer med anledning av att finska regeringen beslutat att inte underteckna den träffade överenskommelsen om Nordek.

1970-04-02
Intervjuer inför Englandsresa.

1970-04-02
Uppvaktning från Norrköping ang. nedläggningen av YFA.

1970-04-07–08
Officiellt besök i London, England.
Anföranden, presskonferenser, intervjuer ang. Sverige och Europa, svensk utrikes- och säkerhetspolitik, relationerna till USA. Överläggningar med premiärminister Harold Wilson.

1970-04-10–11
Partiledarduell med centerpartiets ordförande Gunnar Hedlund, Örebro konserthus.
Intervju med japanska journalister.

1970-04-11—12
Anförande vid Jönköpings läns socialdemokratiska partidistrikts kongress, Huskvarna.

1970-04-13–15
Officiellt besök i Paris, Frankrike.
Överläggningar med Maurice Schuman och Georges Pompidou om Sverige och Europafrågorna. Presskonferens, intervjuer.

1970-04-16—18
Besök i Malmfälten: Kiruna, Svappavaara, Malmberget, Vitåfors, Gällivare, Överkalix, Kalix – tal vid offentligt möte i Kalix om älvens utbyggnad.

1970-04-20
Partiledardebatt med moderata samlingspartiets ordförande Yngve Holmberg i Sundsvall.

1970-04-20
Bruno Kreisky blir Österrikes förste socialdemokratiske regeringschef.

1970-04-22
Uttalande om läget i Sydostasien i anslutning till socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds möte.

1970-04-25–26
Anförande inför Ångermanlands socialdemokratiska partidistrikts kongress, Härnösand.

1970-04-27
Intervju i Sveriges radio efter Utrikesnämndens sammanträde.

1970-04-28
Socialdemokraterna och näringspolitiken. Anförande vid Sveriges allmänna exportförenings årsstämma.

1970-04-28
Intervju om de finländska invandrarnas situation på den svenska arbetsmarknaden. Sveriges radios finskspråkiga program.

1970-04-29
Anförande vid riksdagens utrikes- och handelspolitiska debatt.

Maj

1970-05-01
Första maj-tal i Sundbyberg och Stockholm.

1970-05-03
Hälsningstal på SSU:s kongress, Folkets hus, Stockholm.

1970-05-04
De äldre i 70-talets samhälle. Anförande vid konferens på Harpsund.

1970-05-05
Tal vid lunch för Senegals president Senghor på Utrikesdepartementet, Stockholm; Intervju i Jeune Afrique.

1970-05-06
Tal på SSU:s kongress, Folkets hus, Stockholm om bl.a. USA:s inmarsch i Kambodja, och europafrågorna.

1970-05-08
Anföranden i Hjo och Tidaholm.

1970-05-09
Invigningstal på Svenska mässan, Göteborg.

1970-05-11
Artikel i Aftonbladet om sina möten med Walter Reuther.

1970-05-11
Nordiska samarbetskommitténs möte i Helsingfors.

1970-05-12
Intervju av Italo Pietra i Il Giorno, Italien om bl.a. den svenska modellen.

1970-05-13
TV-debatt med anledning av Låginkomstutredningen.

1970-05-14
Anförande vid Statsanställdas förbunds kongress, Folkets hus, Stockholm.

1970-05-14
Riksdagen antar en skattereform som innebär en övergång till individuell beskattning, den s.k. särbeskattningen.

1970-05-15
Anförande och utfrågning vid statsministerafton i Lund.

1970-05-19
Partiledardebatt med folkpartiets ordförande Gunnar Helén i Malmö.

1970-05-20
Jämlikhet mellan arbetare och tjänstemän. Anförande i riksdagen.

1970-05-21
Svar på interpellation i riksdagen ang. plan för åtgärder mot den ökade brottsligheten.

1970-05-22
Anförande vid Industritjänstemannaförbundet, SIF:s 50-årsjubileum, Stockholm.

1970-05-25
Intervju i Sveriges radio med anledning av USA:s ambassadör Jerome Hollands uttalanden ang. demonstrationerna mot honom.

1970-05-25
Fackförbundspressens konferens på Harpsund.

1970-05-26
Anförande vid socialdemokratiska riksdagsgruppens sammanträde.

1970-05-27
Valutaregleringen. Anförande i riksdagen.

1970-05-29
Stabilitet och reformer. Anförande i riksdagens ekonomiska debatt.

Juni

1970-06-03—11
Privat besök i USA. Huvudskälet till USA-resan var att Olof Palme fick ta emot ett hedersdoktorat vid Kenyon College i Gambier, Ohio, där han under läsåret 1947-1948 hade studerat och avlagt sin Bachelor of Arts-examen våren 1948. Under besök i Washington, D.C. och New York höll han flera anföranden och medverkade i en rad program i radio och TV, liksom han gav intervjuer för dagstidningar och tidskrifter. I Washington, D.C. överlade Olof Palme med USA:s utrikesminister William Rogers.

1970-06-05
Anförande inför the National Press Club, Washington, D.C.

1970-06-06
Hedersdoktor vid Kenyon College, Ohio. Anförande om frihet.

1970-06-07
Utfrågning i TV-programmet Meet the Press, NBC.

1970-06-08
The Emancipation of Man. Anförande inför the Women’s National Democratic Club, Washington, D.C.

1970-06-09
Intervju av Edward Newman i Today Show, NBC television, New York.

1970-06-10
Intervju av Mitchell Krauss i Newsfront, TV, New York.

1970-06-10
Anförande inför Foreign Policy Association, New York.

1970-06-10
Intervju i radions morgoneko efter samtal med FN:s generalsekreterare U Thant om återuppbyggnadsplan för Vietnam efter kriget.

1970-06-15
Intervju av David Frost Show, Channel 13, TV, New York.

1970-06-15
Anförande inför Fastighetsanställdas förbunds kongress, Folkets hus, Stockholm.

1970-06-15
Intervju av Ebbe Carlsson i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning om polisens arbetsförhållanden..

1970-06-16–19
Officiellt besök i Moskva, Sovjetunionen.
Anförande, samtal med regeringschef Alexej Kosygin och utrikesminister Andrej Gromyko, presskonferens.

1970-06-23—26
Västtysklands förbundspresident Gustav Heinemann på officiellt besök i Sverige.

1970-06-26
Invigning av Erlanderhuset på Bommersvik.

Juli

1970-07-01
Anförande på Expo Norr i Östersund.

1970-07-02
Besök av Agostinho Neto, MPLA, Angola.

1970-07-02
Anförande i Rimbo.

1970-07-03—08-04
Semester på Fårö.

1970-07-05
Nordek uppskjutet men inte skrinlagt. Intervju av Maija-Liisa Heini i Helsingin Sanomat.

1970-07-06
Politiken börjar i vardagen. Artikel till Morgonbris.

1970-07-11—13
Tre artiklar inför valet i Aftonbladet: Den viktiga segern, Den programlösa konservatismen och Det gäller jämlikheten.

1970-07-26
Intervju av Jan Lindberg i Göteborgs-Posten om Sverige och Europa.

1970-07-26
Intervju i Dagens eko om förhandlingarna mellan Västtyskland och Sovjetunionen om ett icke-våldsavtal.

1970-07-29
För Song My i vårt hjärta. Artikel för Dagens nyheter, publicerad den 2 augusti.

1970-07-30
Medverkan vid Gotlands partidistrikts möte i Visby.

Augusti

1970-08-04
Förord till den svenska upplagan av Willy Brandts bok Fredspolitik i Europa.

1970-08-05
Anförande vid Broderskapsrörelsens kongress i Södertälje.

1970-08-06
Gemensamt uttalande av de nordiska statsministrarna efter möte i Trondheim om Norden och Europa.

1970-08-08
Anförande i Herrljunga.

1970-08-09
Attackera verkligheten. Intervju av Olle Nilsson i Dagens Nyheter. Intervjun gjord på Fårö.

1970-08-10
Resa Östersund – Vilhelmina med buss.

1970-08-11—12
Partistyrelsens sammanträde i Kramfors.
Anförande vid valupptakten och presentation av det s.k. Kramforsmanifestet.

1970-08-13—20
Valturné tillsammans med Monica Nielsen och Lars Bagges trio. Den 18—20 augusti tillsammans med Busk-Margit Jonsson; Besök i bl.a. Söderhamn, Strömsbruk, Hudiksvall, Gävle, Hofors, Ludvika, Munkfors, Karlstad, Grums, Lindesberg, Arboga, Köping, Katrineholm och Åtvidaberg.

1970-08-22
Besök i Jönköping och Huskvarna.

1970-08-23
Tal vid Gustav Möllers begravning, Folkets hus, Stockholm.

1970-08-23
Anförande i Tingsryd, Växjö, Ljungby.

1970-08-24
Möte i Arvika med Willy Brandt, Bruno Kreisky och Herbert Wehner.

1970-08-26
Anförande inför fackliga funktionärer, Skansen, Stockholm.

1970-08-27
Vad vill socialdemokraterna? Direktsänd presskonferens i radio från riksdagshuset. Bl.a. om prisstopp som regeringen infört samma dag på vissa livsmedel, och om låginkomsutredningen.

1970-08-30
Valupptakt i Skåne. Anförande i Helsingborg.

1970-08-30
”Borgar-segern i England har gjort mig bekymrad.” Intervju av Elisabeth Frank i Expressen.
Anm. 18 juni vann de konservativa under Edward Heath valet till parlamentet över den sittande Labourregeringen med Harold Wilson som premiärminister.

1970-08-31
Inför valet. Utfrågning i TV 1.

September

1970-09-01–08
Valturné tillsammans med Monica Nielsen och Lars Bagges trio; Besök i bl.a Luleå, Umeå, Skellefteå, Sundsvall, Timrå, Västerås, Uddevalla och Malmö.

1970-09-10
Anförande vid Svenska pappersindustriarbetareförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm.

1970-09-10
En politiker får inte rygga för sanningen. Artikel i Se med anledning av Gösta Bohmans angrepp i boken Utrikes inrikespolitik.

1970-09-10
Besök av Mikis Theodorakis ang. situationen i Grekland.

1970-09-11
Valextra: Duell mellan Olof Palme och Gunnar Hedlund om räntan i radions Morgoneko.

1970-09-11
Partiledarintervju med Ingemar Odlander och Åke Ortmark i TV 2.
Telefonväkteri i radion.

1970-09-13
Partiledardebatt i Linköping med moderata samlingspartiets ordförande Yngve Holmberg.

1970-09-14
Besök i Stockholms län: Orminge, Boo, Bagarmossen, Huddinge sjukhus, Södertälje.

1970-09-15
Besök i Stockholms stad.

1970-09-18
Avslutande partiledardebatt i TV och radio.

1970-09-19
Anföranden i Alingsås och på Götaplatsen, Göteborg.

1970-09-20
Den 20 september 1970 tillämpades för första gången en gemensam valdag för valen till den nya enkammarriksdagen och till landsting och kommuner. Socialdemokraterna gick i riksdagsvalet tillbaka med 4,8 % och fick 45,3 % av rösterna. Centerpartiet fortsatte sin framgång från 1968 och fick nu 19,9 %. Vänsterpartiet kommunisterna klarade 4%-spärren och fick 4,8 % och 17 mandat i riksdagen.

1970-09-21
Intervjuer ang. valresultatet

1970-09-25
Anförande vid eftervalsmöte i Blå hallen, Stockholm.

1970-09-30
Partistyrelsens sammanträde. Valanalys.

Oktober

1970-10-01
Socialpolitik i framtiden. Anförande vid socialchefsmöte i Göteborg.

1970-10-07
Intervju i New York Times om valet och ekonomin.

1970-10-09
Kjell-Olof Feldt utnämns till handelsminister efter Gunnar Lange.

1970-10-10
Anförande inför Gruvindustriarbetareförbundets extra kongress i Falun, bl.a. om gruvarbetarnas sociala villkor och arbetsmiljö.

1970-10-11—15
Officiellt besök av Danmarks statsminister Hilmar Baugsgaard. Överläggningar om Europafrågan.

1970-10-12
Möte i Göteborg.

1970-10-12
Regeringen beslutar införa allmänt prisstopp på samtliga varor och tjänster.

1970-10-13
Möte i Linköping.

1970-10-15
Anförande vid SSU:s ordförande- och ombudsmannakonferens i Södertälje.

1970-10-16
Anförande vid De handikappades riksförbunds konferens ”De handikappade inför 70-talet” på Hotell Malmen, Stockholm.

1970-10-18—25
Besök i USA. En strategi för att överleva. Anförande vid Förenta Nationernas generalförsamlings högtidssession med anledning av FN:s 25-årsjubileum, New York. ; Intervjuer i olika TV-program, bl.a. om Vietnam. Vid mottagning i Vita huset, Washington, D.C. träffade Olof Palme USA:s president Richard Nixon.

1970-10-24
Salvador Allende väljs till Chiles president.

1970-10-28
Anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt.

1970-10-29
Anförande vid socialdemokraternas ombudsmannakonferens, Hotell Malmen, Stockholm.

1970-10-30
Riksdagen antar finansminister Gunnar Strängs ekonomiska stabiliseringsprogram.

November

1970-11-01–02
Möte mellan de nordiska ländernas statsministrar och Nordiska rådets presidium i Köpenhamn.

1970-11-05
Träff med tre redaktörer från Österrike.

1970-11-07
Företagaren och industriarbetet. Anförande på Arosmässan, Västerås.

1970-11-10
Handelsminister Kjell-Olof Feldt avgav i Bryssel den svenska regeringens deklaration rörande anslutning till EEC. Presskonferens.
Anm. Regeringen hade behandlat innehållet i deklarationen den 7 oktober. I slutet av oktober hade också riksdagen diskuterat de s.k. Werner- och Davignonrapporterna, som då presenterats.

1970-11-13
A-pressens redaktörsöverläggning.

1970-11-14
Anförande vid Uppsala partidistrikts 60-årsjubileum, Uppsala.

1970-11-14
Gösta Bohman efterträder Yngve Holmberg som moderata samlingspartiets ordförande.

1970-11-14
Oroligheter i den polska hamnstäderna, bl.a. vid Leninvarvet i Gdansk. Den 20 november efterträds Gomulka av Gierek som förste sekreterare i kommunistpartiet.

1970-11-19
Besök av västtyska parlamentariker.

1970-11-22
Muséet – en del av kulturpolitiken. Invigningstal vid öppnandet av Västerbottens museum, Umeå.

1970-11-24
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1970-11-26
Sammanträde med socialdemokratiska partistyrelsen ang. europafrågorna.

1970-11-29
Anförande vid Halmstads arbetarekommuns 75-årsjubileum. ; Besök vid SOC-mästerskapen i bordtennis. ; Intervju i Dagens eko om Vietnam och de amerikanska krigsfångarna och om Olof Palmes uttalande med anledning av USA:s återupptagna bombningar i Vietnam.

1970-11-30
Besök i Stenungssund och Göteborg.

December

1970-12-07
Anförande vid socialdemokratiska riksdagsgruppens sammanträde. Uttalande om nedläggning av tidningar och konsekvenserna för demokratin.

1970-12-09
Besök på LO-skolan i Brunnsvik.

1970-12-10
Nobelfesten i Stockholms stadshus.

1970-12-11—28
Intervjuer, artiklar, pressmeddelanden m.m. angående Sveriges förmedling för besked om amerikanska krigsfångar i Nordvietnam, samt om amerikanska desertörer i Sverige.

1970-12-12—13
Besök i Eslöv, Köpenhamn, Göteborg.

1970-12-15
Medverkan vid möte med studiecirkel i Vällingby om ”Det socialdemokratiska samhället”.

1970-12-25
Uttalande med anledning av avkunnade dödsdomar mot flygplanskapare i Sovjetunionen.

1970-12-26
Har du förlorat de ungas stöd? Intervju av Lars Svedgård i Aftonbladet.
Dieter Strand efter Aftonbladets utfrågning: Dom säger att det blivit så tyst om Olof Palme.

1970-12-29
Uttalande med anledning av avkunnade dödsdomar i Burgos-rättegången mot sex baskiska nationalister.

Gå bakåt till 1969 | Gå vidare till 1971