1972

Januari

1972-01-07
Socialdemokratiska partiets verkställande utskott: överläggningar med sidoorganisationerna.

1972-01-10
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1972-01-11
Riksdagens öppnande.

1972-01-11
Anförande inför Byggnads socialdemokratiska förening, Stockholm.

1972-01-13
Intervju av Arthur Jones, tidskriften Forbes, USA. Publicerad 1 april.

1972-01-14
Uppvaktning av Ingenjörsvetenskapsakademien om forskningens villkor.

1972-01-16
Besök i Värmland: Anförande i Forshaga Folkets hus. Budgetkonferens i Karlstad.

1972-01-16
”Jag tror inte på domedagen.” Intervju i Dagens Nyheter om vad som händer när oljan och kolet tar slut.

1972-01-17
Besök i Västmanland: Anförande i Västerås Folkets hus. Arbetsplatsbesök i Bäckby.

1972-01-19
Uppvaktning av Trelleborg och Ystad kommuner ang. färjetrafiken till Swinonjscie, Polen.

1972-01-20
Besök av Luxemburgs utrikesminister Gaston Thorn.

1972-01-23—24
Nordiska samarbetskommitténs möte i Köpenhamn.
Uttalande om europeisk säkerhetskonferens.

1972-01-24
Danmarks kung Frederik IX:s begravning i Roskilde domkirke.

1972-01-26
Sammanträde med socialdemokraterna verkställande utskott för diskussion om kyrka-stat-utredningen.

1972-01-27
Överläggningar med Metallindustriarbetareförbundet om invandrarundervisning.

1972-01-27—28
François Mitterand med delegation från Parti Socialiste, Frankrike, på besök i Stockholm, överläggningar och middag.

1972-01-27
Partiledarintervjuer i Veckans affärer om ekonomin och den offentliga sektorn.

1972-01-28
Pressmeddelande till A-pressens och fackförbundspressens redaktörer.

1972-01-30
Intervju av Bengt Svensson i Allers om Olof Palmes äktenskap med tjeckiska 1949.

1972-01
Delar av Roland Huntfords bok ”The New Totalitarians” publiceras som artikelserie i Expressen. Boken recenseras i internationell press under våren.

Februari

1972-02-01
Öppningsanförande inför socialdemokraternas ombudsmannakonferens, Riksdagshuset, Stockholm.

1972-02-02—03
Allmänpolitisk debatt i riksdagen. ”Solidaritet och frihet”, anförande.

1972-02-04
Besök hos Kornäs-Marma AB, Stora Holmsund.

1972-02-04
Sverige erkänner Bangladesh.

1972-02-05—06
Anförande vid Norrlands arbetaremässa, Sundsvall, om miljöfrågorna under 70-talet.
Presskonferens. Telefonväktare på Dagbladets redaktion.

1972-02-06
Intervju av Åke Landqvist i Göteborgs-Posten, om europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen. Publicerad den 8 februari.

1972-02-07
Telefonkonferens med A-pressen.

1972-02-08
Möte med ”Gamla Gardet”, Statsrådsberedningen.

1972-02-09
Uppvaktning ang. arbetslöshetssituationen i Värmlands län, landshövding Rolf Edberg m.fl.

1972-02-10
Föreläsning och utfrågning, fackförbundspressen, Åkers Runö.

1972-02-11
Intervju av Sune Sundahl i Göteborgs-Tidningen om arbetsmarknad och arbetskraftsutvandring.

1972-02-14
Besök i Jämtland: arbetsförmedlingarna i Östersund, Hammerdal och Strömsund.
Presskonferens i Strömsund.

1972-02-16
Svar på frågor till Läkartidningens miljövårdsnummer, publicerad den 31 maj.

1972-02-17
Utfrågning på Publicistklubben, Stockholm, om neutralitetspolitik och EEC.

1972-02-19—24
Nordiska rådets 20:e session i Helsingfors. Nordiskt statsministermöte, samt möte med Nordiska rådets presidium.

1972-02-20
Anförande vid Nordiska rådets 20:e session i Helsingfors om Europa och nordiskt samarbete, samt om nordisk jämlikhetspolitik.
Intervju i Dagens eko.

1972-02-23
Intervju i Helsingfors av Reinhold Dey för Vorwärts, Västtyskland, om Europa och nordiskt samarbete, europeiska samarbetskonferensen och välfärdsstaten. Publicerad den 23 mars.

1972-02-24
Besök av Sv. Kommunalarbetareförbundets ordförande Gunnar Hallström, tillsammans med ordföranden i Japans kommunalarbetareförbund Masuo Kuriyama.

1972-02-28
Uppvaktning av Skärholmenkommittén mot höga matpriser.

Mars

1972-03-01—02
Riksdagens finansdebatt.

1972-03-02
Ja till Europa, nej till EEC. Anförande hos KF:s fackklubb, Södra teatern, Stockholm.

1972-03-02
Medverkan i Tidsspegeln, radio P 1, om EEC och neutralitetspolitiken.

1972-03-03—04
Regeringsöverläggningar på Täljövikens kursgård, Åkers Runö.

1972-03-07
Besök av delegation från Parti Socialiste Destourien, Tunisien.

1972-03-07
Är framtiden möjlig? Anförande vid SAP:s miljökonferens, ABF-huset, Stockholm.
Medverkan i Kvällsöppet i TV om miljöfrågorna.

1972-03-08
Intervju av Kai Ewerlöf Hammerich för Göteborgs handels- och sjöfartstidning, om EEC och neutralitetspolitiken, publicerad den 17 mars.

1972-03-08
Medverkan i radioprogrammet Familjespegeln, om Norrland.

1972-03-09
Frågestund i riksdagen.

1972-03-09
Svar på frågor om matpriser från Fib-aktuellt.

1972-03-10
Presskonferens – utfrågning i TV 1 med Olle Söderlund, Gustaf Olivecrona och Lars-Eric Örtegren.

1972-03-13
Svar på frågor till norska A-pressen.

1972-03-14
Överläggningar med centerpartiet.

1972-03-15
Möte med Onsdagsklubben.

1972-03-16
Allmän beredning om EEC. Frågestund i riksdagen.

1972-03-16
Anförande i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Om alkohol- och narkotikamissbruk.

1972-03-17
Besök i Karlskoga, och arbetsplatsbesök hos skogsarbetare i Degerfors.

1972-03-17
Lieber Willy, lieber Bruno! Brev den 17 mars till Willy Brandt och Bruno Kreisky.

1972-03-19
Utjämning, matpriser, skatter. Artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten.

1972-03-20
Svar på frågor från Anna Rudling, tidningen Morgonbris, om neutralitetspolitik och EEC.

1972-03-20
Överläggningar på Harpsund om folkrörelsernas framtid.

1972-03-21
Möte med A-pressens chefredaktörer, Hotel Continental, Stockholm

1972-03-21
Anförande inför Västerleds socialdemokratiska förening, Stockholm.

1972-03-23
Utrikespolitisk debatt i riksdagen.

1972-03-26
Samtal mellan Olof Palme och Assar Lindbäck i Dagens Nyheter, om ekonomi.

1972-03-25—04-03
Semester i Idre fjäll.

April

1972-04-04
Att lyssna på rörelsen. Intervju i Sveriges radio av Birgitta Rembe och Bengt Lindroth.

1972-04-04
Intervju i Vår Bostad om hyresgästernas rätt till ökat inflytande.

1972-04-05
Möte med pressattachéerna i riksdagshuset.

1972-04-08
Överläggning med s-ledamöterna i Kommunförbundets styrelse, Täljövikens kursgård.

1972-04-11
Besök i Västtyskland: överläggningar med Willy Brandt i Bonn om Europafrågor;
Ist Zukunft machbar? Anförande vid IG Metalls kongress i Oberhausen, Västtyskland. Om industrisamhället, miljöförstöring och framtiden.

1972-04-13
Svensk neutralitetspolitik. Anförande inför Utrikespolitiska föreningen vid Uppsala universitet.

1972-04-14—16
Anförande inför Stockholms socialdemokratiska partidistrikts kongress, Medborgarhuset.

1972-04-15
Intervju av Frankfurter Rundschau om Soljenitsyns nobelpris.

1974-04-15
Intervju i Aftonbladet om nedläggning av SMT:s fabriker i Ronneby och Karlskoga.

1972-04-17
Medverkan i debatt om samarbete mellan regeringen och näringslivet på Gumaeliusträffen i Malmö.

1972-04-19
Överläggningar med Folkets husföreningarnas riksorgansation, FHR

1972-04-20
Regeringens förslag till skatteomläggning. Presskonferens, intervjuer.

1972-04-20
Intervju i Aktuelt, Danmark om jämlikhet och solidaritet.

1974-04-22—23
Anförande vid Västerbottens socialdemokratiska partidistrikts kongress, Skellefteå.

1972-04-23
Intervju av Sture Stiernlöf i Arbetet om terrorbalansen, kärnvapen och nedrustning.

1972-04-23—25
Arbetsplatsbesök i Härnösand: Svenska Tobaks AB:s fabrik.

1972-04-24
Intervju av Kerstin Algrim i Nya Norrland om kvinnor i politiken.

1972-04-25
Besök av Indiens finansminister Y. B. Chavan.

1972-04-25
Svar till Dagens Nyheter om kulturpolitik och konstnärlig frihet.

1972-04-26
Svar till PO Enquist i Expressen om konstnärlig frihet.

1972-04-26
Genomgång av första maj-talet.

1972-04-26
Intervju med Holländsk TV.

1972-04-26
Möte med Författarförlaget, Svea-Galleriet.

Maj

1972-05-01
Första maj-tal på Hasslö, Blekinge.

1972-05-02
Arbetsplatsbesök hos Kockums i Malmö. Uttalande om svensk varvsindustri.

1972-05-04
Arbetslunch med SAP:s tjänstemannaråd.

1972-05-05
Möte med riksdagsjournalisterna på Harpsund

1972-05-08
Arbetsplatsbesök i Umeå: Umeå Mekaniska verkstad och Sävars snickeri.

1972-05-09
Besök av Danmarks utrikesminister Ivar Nørgaard.

1972-05-09
Intervju i Dagens eko med anledning av att president Nixon tillkännagivit den största upptrappningen av kriget mot Nordvietnam.
Möte med Förenade FNL-grupperna och Nordvietnams ambassadör.

1972-05-10
Överläggningar med Polisförbundet, Harpsund.

1972-05-15
Anförande inför Folkets husföreningarnas riksorganisations jubileumskongress, Folkets hus, Stockholm.

1972-05-15
Svar på interpellationer i riksdagen om Forskningsberedningens arbete.

1972-05-16
Besök i Göteborg: Volvos Torslandafabrik.

1972-05-16
Besök av Schweiz utrikesminister Pierre Graber.
Besök av delegation från Sovjetunionen.

1972-05-19
Presskonferens – utfrågning av Gösta Spjuth, Lars Orup och Lars-Eric Örtegren i TV 1.

1972-05-20
Intervju av Sture Lindmark i Svenska Dagbladet, om skattepolitik.

1972-05-23
Artikel om demokrati till Nordal Åkerman.

1972-05-24
Artikel till A-pressen om de borgerligas skattealternativ. Publicerad den 29 maj.

1972-05-26
Kyrka-stat-utredningen överlämnar sitt betänkande.

1972-05-27
Intervju i Dagens eko.

1972-05-29
Inlägg i riksdagens försvarspolitiska debatt.

1972-05-30
Anförande i riksdagens debatt om den ekonomiska politiken. Svar på interpellationer om arbetslösheten och om näringspolitiken.
Anförande inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1972-05-31
Uppvaktning av Byggnadsarbetareförbundet ang. sysselsättningsåtgärder.

Juni

1972-06-01
Synpunkter på familjepolitiska kommitténs utredning i Sveriges socionomförbunds tidskrift.

1972-06-01—03
Officiellt besök av förbundskansler Bruno Kreisky 1-2 juni, privat besök på Harpsund den 3 juni.

1972-06-02
Uppvaktning av Svenska kommittén för Vietnam m.fl.

1972-06-04
Välkomsttal till Förenta Nationernas generalsekreterare Kurt Waldheim.

1972-06-05—16
Förenta Nationernas miljövårdskonferens i Stockholm.
Anföranden, intervjuer, presskonferenser

1972-06-05
Välkomsttal till miljövårdskonferensen, Operan, Stockholm.
Officiellt öppnande i Folkets hus, Stockholm.

1972-06-06
Miljön och det moderna kriget. Anförande inför miljövårdskonferensens plenarförsamling, Folkets hus, Stockholm.

1972-06-07
Besök av Israels utrikesminister Abba Eban.

1972-06-07
Besök av McNamara.

1972-06-08
Intervju av Sture Lindmark i Svenska Dagbladet, om Olof Palmes anförande på miljövårdskonferensen, och om den amerikanska reaktionen på talet.

1972-06-08
Tal vid regeringsmiddag för miljövårdskonferensen.

1972-06-09
Medverkan i TV-programmet ”Vem hotar rikets säkerhet”, i TV2, producent Hans Hederberg.

1972-06-11
Middag på Harpsund för vetenskapsmän som deltar i miljövårdskonferensen.

1972-06-12—13
Sammanträde med socialdemokratiska partistyrelsen.

1972-06-13—14
Överläggning med A-pressens chefredaktörer på Harpsund.

1972-06-13—17
Indiens premiärminister Indira Gandhi på officiellt besök i Sverige.
Tal, intervjuer, överläggningar

1972-06-14
Regeringens mottagning för miljövårdskonferensen.

1972-06-15
Intervju av Der Spiegel

1972-06-16
En vecka med statsministern. Stillfilm.

1972-06-19
Möte med TCO på Bergendal.

1972-06-20
Medverkan i Obs! Kulturkvarten, Sveriges radio.

1972-06-20—23
Officiellt besök i Paris. Överläggningar med premiärminister Chaban-Delmas och utrikesminister Shuman. Möte med François Mitterand, samt Mme Binh. TV-debatt med finansminister Giscard d’Estaing, Leopold Senghor och Aurelio Peccei. ”Economi et Justice, l’expérimence Suédois”, anförande vid Rencontres Internationales, Unesco, den 22 juni. Debatt med Raymond Aron, R. Barre och H. Krasucki.

1972-06-25
Hälsningsanförande vid SSU:s kongress, Folkets hus, Stockholm.

1972-06-26
Besök av delegation från Sovjetunionens Högsta Sovjet.

1972-06-26
Anförande vid SSU:s kongress, Folkets hus, Stockholm. Om miljöfrågorna, ekologisk krigföring, Vietnam och ideologi.

1972-06-28
Lars Enqvist väljs till SSU:s ordförande efter Bosse Ringholm.

1972-06-26—29
Socialistiska internationalens 12:e kongress i Wien; Besök i Österrike.
Socialist Policy for Europe. Anförande den 28 juni.

1972-06-29
Hälsningstal inför Svenska arbetarsångarförbundets stämma i Kungsträdgården, Stockholm.

1972-06-29
Intervju i Dagens nyheter, om Vietnam.

1972-06-30
Presskonferens om socialdemokraternas nya näringspolitiska program.

Juli

1972-07-01—08-15
Semester

1972-07-01
Intervju av Berndt Ender i AZ, Arbeiter-Zeitung, Österrike.

1972-07-04
Rundabordsdebatt på Harpsund mellan Göran Ohlin, Erik Lundberg, Pehr Gyllenhammar, Nils Kjellgren, Lars Eklund och Olof Palme om Sveriges ekonomi för Veckans affärer, publicerad den 3 augusti.

1972-07-05
Intervju av Tiden: Socialdemokratin i Europa starkare än någonsin.

1972-07-06
Une victoire militaire des États-Unis au Vietnam serait leur plus grande humilation. Intervju av Claude Julien för Le Monde, publicerad 19 juli. Även publicerad i Le Devoir, Kanada, den 25 juli.

1972-07-07
Intervju av David Schwarz, Vårt Nya Land.

1972-07-11
EEC:s frihandelsavtal med Sverige klart, intervju i Dagens eko.

1972-07-13
Besök av Norges statsminister Tryggve Bratteli med fru på Fårö.

1972-07-14
Invigning av konstutställning på Fårö.

1972-07-15
Intervju i Värmlands Folkblad och Örebro-Kuriren om betydelsen av arbetsplatsbesök.

1972-07-16
Förslag om socialdemokratisk veckotidning, intervju i Dagens eko.

1972-07-17
Västtyskt porträtt av Olof Palme i TV 2, inspelat 1971.

1972-07-20
Intervju i Örebro-Kuriren av Kaj Axelsson om EEC-avtalet.

1972-07-21
Intervju av Michail Kosov, Presstjänsten Novosti för Sovjetskaja Rossija.

1972-07-27
Anförande i Almedalen, Visby. Om Sveriges frihandelsavtal med EEC.

1972-07-30
Intervju av Lars Svedgård i Aftonbladet.

Augusti

1972-08-07—13
Sex dagars semester i Virihaure-området i Padjelanta, Jokkmokksfjällen.

1972-08-17
Besök av Frankrikes försvarsminister Michel Debré.

1972-08-17
Medverkan i TV-programmet Sommarkväll. Om kvinnans ställning i det svenska samhället.

1972-08-18
Anförande vid Grafiska förbundens sammanslagningskongress, Folkets hus, Stockholm.

1972-08-18
Besök i Göteborg.

1972-08-19
Anförande inför socialdemokratiska landstingsgruppen, Rönneberga.

1972-08-20
Anförande på FCO-dagen, Skansen, Stockholm.

1972-08-21
Intervju av Robert Oakshot, Observer.

1972-08-21
Sammanträde med Byggnadsarbetareförbundet, Rönneberga.

1972-08-22
Programgenomgång på Täljöviken.

1972-08-23
Överläggningar med USA:s ambassadör Holland.

1972-08-24
Intervju i Dagens eko, om rekryteringen till byggnadssektorn.

1972-08-24
Tal vid Svenska transportarbetareförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm.

1972-08-25
Intervju av Thomas Hempel i Dagens eko, om arbetslösheten.

1972-08-28
Sändebundsmöte, Gamla riksdagshuset.

1972-08-28
Artikel till danska Politiken: Brandt, Palme, Bratteli och Kragh skriver var sitt bidrag till specialbilaga om Danmark och EG, publicerad den 12 september.

1972-08-29—30
Argument- och informationskonferens på Bommersvik. Invigning av ekonomibyggnad.

1972-08-31
SNS konferens ”Näringslivet och första statsmakten” i Tylösand.

September

1972-09-01
Högtidstal vid officiell visning av Vietas kraftstation.

1972-09-01
Nordiskt statsministermöte i Oslo.

1972-09-03
Hälsningsanförande vid Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds kongress, Folktes hus, Stockholm.

1972-09-03
Intervju i Dagens eko med anledning av femårsdagen av omläggningen till högertrafik.

1972-09-04
Socialdemokraten Kalevi Sorsa bildar fyrpartiregering i Finland.

1972-09-04
Middag för näringslivet, Hotell Reisen, Stockholm

1972-09-05
Anförande vid Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds kongress, Folkets hus, Stockholm. Om jämlikhet och kvinnofrågor.

1972-09-05
Intervju av Elon Johansson i TV-Nytt om utvisningen av Cheng.

1972-09-06
Besök av chefredaktör Stefanowitcz, Polen.

1972-09-05—06
Terroristdåden vid Olympiska spelen i München.
Uttalande, kommentarer och intervjuer.

1972-09-07
Tal vid minnesstund i Mosaiska församlingen, Stockholms synagoga.

1972-09-08—09
Regeringsöverläggningar, Täljöviken.

1972-09-11
Lyckönskan till Kalmar läns socialdemokratiska partidistrikts 50-årsjubileum.

1972-09-11—12
Möte med fackförbundspressen på Harpsund

1972-09-12—14
Officiellt besök i Storbritannien på inbjudan av premiärminister Heath.
Överläggningar, intervjuer, bl.a. om Uganda.

1972-09-15
Intervju i Danmarks radio om Norden och Europa.
Intervju i The Times om flyktingarna från Uganda, samt om EEC.

1972-09-15
Besök i den kinesiska paviljongen på 1972 års internationella mässa i Stockholm.

1972-09-15—16
Flygplanskapning i Göteborg av tre kroatiska terrorister.
Anförande och presskonferens i Västerås.

1972-09-16
Anförande vid Västmanlands socialdemokratiska partidistrikts möte i Västerås, om ekonomi och sysselsättningsfrågor.

1972-09-17
Anförande vid Gävleborgs socialdemokratiska partidistrikts möte [Arbetarrörelsens dagar] i Folkets hus, Bollnäs.

1972-09-17
Reportage av Nils Hillen och Eva Swedenmark i Aktuellt i politiken om Olof Palmes hela dag i Bollnäs: intervju om hur centern avvisat samarbetsinviter.

1972-09-18
Besök av Zambias försvarsminister Mr. Zulu.

1972-09-19
Besök av Polens försvarsminister W. Jaruzelski.

1972-09-20
Anförande inför SKTF:s, Svenska kommunaltjänstemannaförbundets kongress, Norrköping, om offentliga sektorn och kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

1972-09-21
Anförande inför Landstingsförbundets extra kongress, Stockholm, om ekonomi och offentliga sektorn.

1972-09-22
Uttalande med anledning av Per Edvin Skölds bortgång.

1972-09-25
Intervju av Sive Hallgren för Metallarbetaren.

1972-09-26
Folkomröstning i Norge om medlemskap i EEC.
Intervjuer och kommentarer med anledning av resultatet: nej till EEC.

1972-09-26
Debatt med Gösta Bohman i Malmö om EEC, om offentliga sektorn och ekonomin.

1972-09-27
Intervju om diskriminering av judiska medborgare i Sovjetunionen för Kommitten för Sovjets judar.

1972-09-28
Intervju av Sture Lindmark i Svenska Dagbladet, om kungens ställning och kyrka-stat-frågan.

1972-09-29
Pressmottagning inför partikongressen, Hotel Anglais, Stockholm

1972-09-30—10-07
Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 25:e kongress, Folkets hus, Stockholm.
Anföranden, intervjuer, presskonferenser.

1972-09-30
Solidaritet för trygghet. Anförande på kongressfesten i Mässhallarna, Älvsjö.

Oktober

1972-10-01
Kongressens öppnande, hälsning av gäster, parentation, upprop.
Specialnummer av Söndagsexpressen: Den okände Olof Palme.

1972-10-02
Kvinnans jämlikhet. Anförande inför socialdemokratiska partikongressen.
Medverkan i TV-programmet Kvällsöppet om jämlikhet.

1972-10-02
Folkomröstningen i Danmark: ja till EEC-medlemskap.
Intervjuer och kommentarer.

1972-10-03
I Danmark avgår Jens Otto Kragh som statsminister och efterträds av Anker Jørgensen.

1972-10-03
Vietnamdemonstration i Stockholm med Madame Nguyen Thi Binh, PRR:s chefsförandlare, som var hedergäst vid socialdemokratiska partikongressen.

1972-10-05
Hearing från socialdemokratiska partikongressen, av Herbert Söderström och Gustaf Olivecrona i TV 1.

1972-10-06
Redaktionsutskottets föredragande på socialdemokratiska partikongressen, ang.: abortfrågan, arbetsmarknaden, bostadspolitik, daghemsbyggandet, erkännandefrågor, författningsfrågorna, handikappfrågor, näringspolitik, konsumentpolitik, läkartaxor, jämlikhetsgruppens rapport, skolans inre arbete, trafikpolitik, solidarisk lönepolitik.

1972-10-07
Avslutningsanförande vid socialdemokratiska partikongressen.
Intervju i Dagens eko.

1972-10-09
Besök av Frankrikes finansminister Valéry Giscard d’Estaing.

1972-10-10
Besök av Ralph Nader.

1972-10-10
Tal vid Sveriges redareförenings årsmiddag, Stockholm.

1972-10-11
Artikel för Welt der Arbeit om demokratisk socialism.

1972-10-13
Besök av EEC-kommissionens ambassadör Jean-François Deniau.

1972-10-14
Samhället och näringslivet. Anförande vid Sveriges grossistförbunds 50-årsjubileum, Sergelteatern, Stockholm.

1972-10-17
Riksdagens höstsession börjar.

1972-10-17
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1972-10-17
Besök av Danmarks statsminister Anker Jørgensen.

1972-10-18
Arbetsplatsbesök i Örebro: regionsjukhuset.

1972-10-19
Anförande hos Vällingby socialdemokratiska förening, Trappan, Vällingby.

1972-10-19
Intervju av Lars Eklund i Veckans affärer, om Norden, Europa och EEC.

1972-10-20
Thorbjörn Fälldins brev till Olof Palme. Intervju i Lunchekot.

1972-10-20—21
Samtal med Olof Palme, intervju av Macke Nilsson.

1972-10-23—25
Officiellt besök av ordföranden i den Polska Folkrepublikens ministerråd Piotr Jaroszewicz. Överläggningar, anförande, kommuniké.

1972-10-26
Svar på fråga i riksdagen om mottagandet av asiatiska flyktingar från Uganda.

1972-10-26
Medverkan vid Nordiska rådets middag för nordiska journalister.

1972-10-27
Besök av Österrikes utrikesminister Dr. Krischläger och ambassadör Schober.

1972-10-28—29
Nordiska samarbetskommittens möte i Oslo.

1972-10-30
Intervju i Dagens eko med anledning av att Facit avskedar 2400 anställda.

1972-10-30
Möte med socialdemokratiska partistyrelsen, därefter presskonferens om arbetarrörelsens politiska uppgifter.
Möte med A-pressen.

1972-10-30
Intervju i Dagens eko om att fredsöverenskommelsens undertecknande dröjer i Vietnamkriget.

1972-10-31
Överläggning om den ekonomiska politiken med Thage Peterson, Kjell-Olof Feldt och Krister Wickman.

November

1972-11-01
Presskonferens i riksdagen.

1972-11-01
Avskedstal för ambassadör och Mme Francfort, Frankrike, på Operaterassen, Stockholm.

1972-11-01
Regeringens proposition om regionalpolitik och fyskisk riksplanering framlagd. Presskonferens.

1972-11-02—03
Stockholms arbetarekommuns och partidistrikts informations- och argumenttrimningskonferens, Landstingshuset, Stockholm. Anförande om regerings förslag till regionalpolitik och fysisk riksplanering.

1972-11-02
Presskonferens i TV 1. Utfrågare Lars Eric Örtegren, Lars Jacobsson, Gösta Spjuth

1972-11-06
Överläggningar med arbetsmarknads- och kvinnoorganisationer på Harpsund om kvinnornas jämställdhet.

1972-11-08—09
Allmänpolitisk debatt i riksdagen, anförande samt svar på interpellationer om sysselsättningsfrämjande åtgärder.

1972-11-10
Anförande vid Sveriges hantverks- och industriorganisations ’Företagens dag’, Sergelteatern, Stockholm.

1972-11-10
Mottagning på Finlands ambassad, Stockholm.

1972-11-11
Kung Gustaf VI Adolfs 90-årsdag, hyllningstal vid högtidssammankomst i Stadshuset, Stockholm. Galaföreställning på Operan.

1972-11-14
Intervju av Edvard Newman, BBC.

1972-11-15
Arbetsplatsbesök på sjukhusbygge i Sundsvall, och vid småhusområde i Lillhällom.

1972-11-16
Besök av Norges statsminister Korvald.

1972-11-18
Anförande vid invigning av Hallstaviks Folkets hus.

1972-11-19
Rätten till en övertygelse. Predikan och frågestund i S:t Thomas kyrka, Vällingby.

1972-11-19–20
Uttalande för TT om västtyska valet.
Intervju i Morgonekot – om Västtysklands ratificering av grundfördraget med DDR.

1972-11-20
Överläggningar med SACO, Harpsund, om akademikernas arbetsmarknad.

1972-11-21—22
Gemensamt möte mellan de nordiska statsministrarna, Nordiska rådets presidium och de nordiska samarbetsministrarna i Köpenhamn.

1972-11-27
Arbetsplatsbesök i Borås: AB Ludvig Svensson, Kinna.

1972-11-28
Anförande vid Invandrarnas kulturfestival, Södra teatern, Stockholm.

1972-11-28
Intervju av Håkan Quist i Västgöta-Demokraten, om näringslivets bristande förtroende för regeringen.

1972-11-30
Anförande inför Sveriges mekanisters riksförbund, Park Avenue Hotel, Göteborg. Om industrins roll i det framtida samhället.

December

1972-12-02
Solidaritet och trygghet. Anförande inför Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt, Uppsala. Pressmeddelande om centerns riksplan.
Besök i Bror Hjorths ateljé.

1972-12-04
Uppvaktning av FNL-grupperna ang. erkännande av PRR.

1972-12-05
Lunch för journalister från TV 1, talmansmatsalen i riksdagen, Stockholm.

1972-12-07
Prinsessan Sibyllas jordfästning i Slottskyrkan, Stockholms slott.

1972-12-07
Intervju av Serge Richard, Frankrike.

1972-12-08
Nora på partikongressen. Artikel för Dramatens programtidning.

1972-12-09
Svar på enkät från Dagen till partiledarna om TV-monopolet.

1972-12-10
Nobeldagen.

1972-12-11
Svar på interpellationer i riksdagen om den statliga byråkratin, och om könsfördelningen inom det offentliga utredningsväsendet.

1972-12-11
Tal vid regeringens middag för Nobelpristagarna, Stockholm.

1972-12-12
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1972-12-12
Artikel för Röster i Radio/TV inför TV-serie om Sverige som världssamvete.

1972-12-12
Vickning på Haga slott för TV 2-journalister.

1972-12-12—13
Anförande i riksdagens debatt om Sveriges frihandelsavtal med EEC.
Intervjuer.

1972-12-13
Möte med A-pressens chefredaktörer, Hotel Carlton, Stockholm
Lunch för samtliga svenska OS-medaljörer i riksdagshuset.

1972-12-15
Regional utveckling och hushållning med mark och vatten. Anförande vid den regionalpolitiska debatten i riksdagen, om Centern och decentraliseringen.

1972-12-19
Besök av buddister från Paris.

1972-12-19
Rundabordskonferens om kooperationens framtid.

1972-12-19
Överläggningar med TCO, Haga slott.

1972-12-20
Telegram till Demokratiska republiken Vietnams regeringschef Pham Van Dong.

1972-12-21
Sverige erkänner Tyska Demokratiska Republiken, DDR.

1972-12-22
Svar till Alftabor i Söderhamnskuriren.

1972-12-23
Uttalande om USA:s bombningar av Hanoi.

1972-12-24
Budskap till USA:s president Nixon.

1972-12-28
Anförande vid Vietnam-manifestation.
Intervjuer med anledningen av svensk nationell manifestation undertecknad av samtliga partiledare.

1972-12-28
Överläggningar mellan regeringen och LO på Täljöviken.

1972-12-29
Intervju av Enzo Enriques Agnoletti i Avanti, Italien om Vietnam, och relationerna Sverige – Italien, publicerad den 31 december

1972-12-29
Intervju av Ebbe Carlsson i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om den socialdemokratiska pressen, publicerad den 31 december.

1972-12-30
Uttalande om USA:s inställande av bombningar norr om 20:e breddgraden, fredssamtalen återupptas i Paris. Intervjuer.

1972-12-30
President Nixon stoppar Sveriges nyutnämnde ambassadör till Washington, D.C., Yngve Möller. Intervjuer.

1972-12-30
Namninsamling till svenska Vietnamuppropet i Flen.

1972-12-30
Intervju av Arve Solstad i Dagbladet, Norge om Norden och Europa, Vietnam och demokratisk socialism.

 

Gå bakåt till 1971 | Gå vidare till 1973