1974

Januari

1974-01-04
Konselj

1974-01-07
Allmän beredning om finansplanen.

1974-01-08
Sammanträde med Energirådet.
Besök av riksbibliotekarien Uno Willers.

1974-01-09
Besök av Nederländernas biståndsminister.
Förtroenderådets sammanträde, samt politisk utfrågning vid kurs för A-pressen, Täljöviken.

1974-01-10
Uttalande om energikrisen vid socialdemokratiska riksdagsgruppens möte.
Intervju av tysk TV – Zweites Deutsches Fernsehen – som följde Olof Palmes arbete hela dagen.
Intervju av Olle Häger och Hans Villius, TV 2, om IB-affären.

1974-01-11
Riksdagens högtidliga öppnande.
Möte med danska chefredaktörer.

1974-01-12
Ombudsmannakonferens på Rönneberga: 1974 – fortsatt socialdemokratisk reformpolitik.

1974-01-14—15
Regeringsöverläggningar på Täljöviken

1974-01-15
Korrigeringar av Kjell Larssons utkast till Tiden-artikel.

1974-01-16—17
Överläggningar med Socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåd, Harpsund.

1974-01-18
Wir blicken nach Süden. Bidrag till boken ”Wir haben diese Zeit bereitet – 25 Jahre Bundesrepublik“ om kontakterna mellan Sverige och Västtyskland.
Sammanträde med Forskningsberedningen.

1974-01-19
Stockholms läns partidistrikts budgetkonferens, Hotel Anglais, Stockholm: Politik för ökad välfärd.

1974-01-20
Sörmlands partidistrikts budgetkonferens, Teatern, Eskilstuna: Politik för ökad välfärd.

1974-01-21
Uttalande för Afrique Asie, publicerat den 3 februari.

1974-01-21—22
Partistyrelsens sammanträde i Luleå.
Besök på NJA. Informationsafton om Nordkalotten.
Presskonferens.

1974-01-23
Östen Undéns jordfästning, Råcksta krematorium. En sista hälsning från Sveriges regering.

1974-01-24
Överläggningar med statsminister Bratteli i Oslo, tillsammans med industriminster Rune Johansson och handelsminister Kjell-Olof Feldt. [Ev. flyttades dessa överläggningar till den 28 januari.]
Medverkan i radioprogrammet ”Sverige –74” om näringslivet och arbetslösheten i Sverige.

1974-01-25
Medverkan vid SAP:s tjänstemannaråds konferens i Södertälje: Aktuell politik.

1974-01-26
Anföranden vid invigning av Folkets hus i Norberg.
Intervju i TV:s Aktuellt, om avtalsrörelsen.
Reportage, intervju av Lars Pettersson i tidningen Se, publicerat i februari.

1974-01-27
Olof Palme och Bruno Kreisky föreslås leda Socialistinternationalens fredsutskott för Mellanöstern.
Anförande vid SSU:s folkrörelsekonferens Tillsammans för en idé, Folkets hus, Södertälje.

1974-01-30—31
Anförande och frågestund i riksdagens allmänpolitiska debatt.

1974-01-31
Förord till temanummer om Sverige i La revue française.
Möte med utrikesredaktörer från Norge.
Intervju i radioprogrammet Tidsspegeln om socialdemokratin och svensk nationalism.
Möte med de utländska beskickningscheferna på UD.

Februari

1974-02-04—06
Romklubbens möte i Salzburg, Österrike, om ”överlevandets strategi”.

1974-02-06
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen.

1974-02-07
Sammanträde med socialdemokratiska programkommissionen.

1974-02-08
Besök av Botswanas vice-president Masire.
Besök av tre italienska journalister.
Sammanträde med Energirådet.

1974-02-11
Arbetsplatsbesök på Iföverken i Bromölla.

1974-02-13
Uttalande och intervjuer med anledning av att den ryske författaren Alexander Solsjenitsyn fråntagits sitt medborgarskap och utvisats från Sovjetunionen.
Sammanträde med socialdemokratiska programkommissionen.

1974-02-14
Anförande inför socialdemokratiska partistyrelsen.
Debatt i riksdagen om författningsreformen med anledning av Olof Palmes yttrande att det bara är ett penndrag till republik.

1974-02-15
Möte med socialdemokratiska partigruppen i Nordiska rådet.
Intervju med Hemmets Journal om breven till Olof Palme, publicerad den 25 febrauri.

1974-02-16—20
Nordiska rådets 22:a session i Stockholm.

1974-02-17
Anförande vid Nordiska rådets 22:a session i Stockholm.

1974-02-21
Debatt i riksdagen om konjunkturstimulerande åtgärder.
Anförande, Vällingby socialdemokratiska förenings årsmöte, Trappan, Vällingby

1974-02-22
Anförande, Trollhättans arbetarekommuns möte, Folkets hus, Trollhättan.

1974-02-26
Anförande vid Socialdemokratiska nykterhetsgruppens årsfest, Folksam, Stockholm.

1974-02-27
Anförande i grundlagsdebatten i riksdagen om ny regeringsform och ny riksdagsordning.
Uttalande om utvisningen av Alexander Solsjenitsyn.

1974-02-28
Inspelning av TV-programmet Insyn.

Mars

1974-03-01
Sammanträde med Energirådet.
Medverkan i Studio 11, TV om engelska valet.

1974-03-04—07
Besök av Libyens premiärminister Jalloud.
Överläggningar, middag, presskonferens m.m.

1974-03-05
Sammanträde med NÄSO, Näringslivets samarbetsorgan, Stockholm

1974-03-07
Fotografering med Eva Rudling, Stockholm.

1974-03-10
Intervju av Herbert Petersen för Lübecker Nachrichten.

1974-03-11
Artikel för den danska tidskriften Aktuelt, publicerad 1974-03-16: Menneskelig socialisme er alternativet til stærke mænd med lette løsninger.
Utkast till Brev III till Willy Brandt och Bruno Kreisky.
Lunch för de svenska Europa-ambassadörerna.

1974-03-12
Överläggning med fackförbunds- och A-pressen.

1974-03-13
Anförande i riksdagens finansdebatt, Stockholm.

1974-03-14
Besök av Kubas utbildningsminister José R. Fernández.
Sammanträde med Forskningsberedningen.

1974-03-16
Anförande vid Nacka arbetarekommuns 70-årsjubileum, Eklidens skola, Nacka.

1974-03-17
Möte mellan Olof Palme, Urho Kekkonen och Sven Andersson på Haga slott, Stockholm med anledning av IB-affären.
Uttalande, intervjuer i radio och TV.

1974-03-18
Anförande vid LO-SAP:s sysselsättningskonferens Välfärd och arbete åt alla, Folkets hus, Stockholm.
Utrikesnämndens möte. Intervju.

1974-03-19
Anförande vid invigningen av utställningen ”Ålands örike – vattenland” på Statens historiska museum, Stockholm.

1974-03-20
Anförande i riksdagens utrikes- och handelspolitiska debatt.

1974-03-21
USA:s president Nixon utser Robert Strausz-Hupé till ambassadör i Stockholm, Wilhelm Wachtmeister utnämns till Sveriges ambassadör i Washington.
Anförande på LO-skolan om aktuell politik, Åkers Runö.
Medverkan i TV-programmet Insyn med anledning av mötet i Salzburg den 4-6 februari.
Intervju av Sture Lindmark, Köpmannen, publicerad den 28 mars.

1974-03-22
Olof Palmes bok ”Att vilja gå vidare” publiceras.
Besök av Sudans utrikesminister Dr. Khalid.

1974-03-23—24
Blekinge socialdemokratiska partidistrikts kongress, Jändelskolan, Jämjöslätt.
Inledningsanförande: Samhället och näringspolitiken.
Jubileumstal vid Jämjö arbetarekommuns 60-årsjubileum.
Intervjuer i Arbetet och Aftonbladet.

1974-03-25
Besök på Umeå universitet. Anförande vid allmänt möte: Solidaritet – vår väg att möta framtiden.
Presskonferens.

1974-03-26
Intervju med Sven Svensson i Dagen nyheter, publicerad den 28 april: Vi tar hellre ett nyval än en ekonomi i förfall.
Besök av professor George Mangakis, Grekland.
Tal vid middag hos franske ambassadören för bl.a. Couve de Murville med maka.

1974-03-27—28
Sammanträde med socialdemokratiska programkommissionen.

1974-03-29
Intervju av Nordal Åkerman för Aftonbladet, publicerad den 10 april.
Telefonintervju för programmet As it happens, CBC, Radio Canada. Sänd den 1 april.
Filminspelning med ARE-film för LO-SAP:s sysselsättningsrådslag Arbete åt alla.
Intervju av Wlodzimierz Lozinski, Trybuna Ludu, Polen.

1974-03-30—31
Värmlands socialdemokratiska partidistrikts kongress, Folkets hus, Karlstad.
Anförande den 31 mars. Presskonferens.
Medverkan vid Värmlands journalistförenings årsmöte den 30 mars, OK motorhotell, Karlstad.

April

1974-04-01
Intervju i programmet As it happens, Radio Canada, CBC..

1974-04-01–04
Officiellt besök i Polen.

1974-04-01
Tal vid premiärminister Jaroszewicz middag, Warszawa.
Överlämnande av bildrullen från år 1605: Kung Sigismunds intåg i Krakow.

1974-04-02
Artikel i Aftonbladet: ”Principbeslut” urholkar förtroendet. Om främlingskap för politiskt arbete.

1974-04-05
Intervju av Harrison Salisbury, New York Times.

1974-04-06
Minnesgudstjänst för president Pompidou i Notre Dame, Paris.

1974-04-08—11
Besök av Demokratiska republiken Vietnams premiärminister Pham Van Dong.
Tal vid regerings middag, intervjuer, pressmeddelande.

1974-04-10
Överläggning med Kommun- och landstingsförbundens s-ledamöter, Täljöviken.
Text till Eva Rudlings bilder av Olof Palme. ; Samma text till SSU Kristianstads jubileumstidning: En hälsning från statsministern.

1974-04-11—21
Semester, Idre.

1974-04-19
Intervju av Karl R. Ertsaas i Dagbladet, Norge.

1974-04-23
Möte med socialdemokratiska riksdagsgruppen om u-hjälp.

1974-04-24
Möte med Energirådet.
Möte med Försvarsrådet.
Avskedslunch för Storbritanniens ambassadör Sir Guy och Lady Millard, Arvfurstens palats, Stockholm.

1974-04-25
Möte med Forskningsberedningen.
Svar på interpellation och enkel fråga i riksdagen angående kollektivanslutningen.
Uppgörelse mellan socialdemokraterna och centern om Fjärde AP-fondens aktieköp.

1974-04-26
Besök av Nordkoreansk delegation.

1974-04-29
Brev om demokratins framtid till Willy Brandt och Bruno Kreisky.
Möte med socialdemokratiska partistyrelsen.
Presskonferens.
Intervju i Arbetarbladet om Första maj: Alltid högtidsstunder, Norrsundet 1956 var fint.

Maj

1974-05-01
Första maj-tal i Sandviken, Gävle och Bollnäs

1974-05-02
Möte med socialdemokratiska programkommissionen.

1974-05-03
Besök av Italiens ambassadör.
Besök av Sovjetunionens ambassadör.
Avresa till Helsingfors.

1974-05-04—05
Nordiska samarbetskommitténs, SAMAKs möte i Helsingfors.
Uttalande om arbetarrörelsen i Europa.

1974-05-05
Överläggningar med LO, Haga slott, Stockholm.

1974-05-06
Uppvaktning av Gävle kommun.
Artikel för Far Eastern Economic Review.
Intervju av Vincenzo Lanza från tidningen Avanti, Italien, publicerad den 12 maj.

1974-05-07
Västtysklands förbundskansler Willy Brandt avgår.
Sammanträde med Svenska byggnadsarbetareförbundets stipendienämnd.
Överläggningar med TCO, Haga slott, Stockholm.

1974-05-08
Partiledarmöte.
Brandts verk består. Artikel om Willy Brandt till tidningen Vi.
Sammanträde med Energirådet.
Anförande vid Carnegiekommissionens seminarium, Stallmästargården, Stockholm.

1974-05-09
Inledningsanförande vid symposiet ”Livskvalitet – människans levnadsvillkor i ett framtidsperspektiv”, Sekretariatet för framtidsstudier, Vallmansgården på Ljusterö.
Besök av Bangladeshs utrikesminister Dr. Kamal Hossain.
Överläggningar med SACO, Haga slott, Stockholm.
Artikel om eventuellt nyval i Aktuellt i politiken.

1974-05-10
Anförande vid Sveriges Lottakårers 50-årsjubileum, Mässhallarna, Älvsjö.
Intervju för Broderskap om sextimmarsdagen.
Besök av elever från Södra Latins gymnasium, Stockholm.
Överläggningar med SAF, Haga slott, Stockholm.

1974-05-12
Anförande på familjesöndag, Sundby gård, Huddinge arbetarekommun.

1974-05-13
Besök i Kristianstads län: Brösarps backar, Tomelilla, Glimmingehus, Simrishamn, Karakås-Kiviks fruktodlingar, Åhus, Kristianstad.
Statlig näringspolitik och regional utveckling. Anförande inför Kristianstads läns näringsråd och Kristianstads läns företagareförening, Kristianstads teater.

1974-05-15
Överläggningar med partiledarna, Haga slott, Stockholm.

1974-05-16
Möte med socialdemokratiska programkommissionen.
Svar på interpellation i riksdagen om regeringens befogenheter att skänka bort kulturföremål som tillhör staten [ang. gåva till Polen].
Besök av Sydaustraliens premiärminister Don A. Dunstan m.fl.

1974-05-17
Intervju av Tom Wicker, New York Times.

1974-05-20
Möte med partiledarna.
Möte med riksdagsjournalisterna på Harpsund.
Uttalande om Indiens kärnvapenprov.

1974-05-21
Invigning av boktransportör på Kungliga biblioteket, Stockholm.

1974-05-21—22
Regeringsöverläggningar på Täljöviken.

1974-05-22
Haga-överenskommelse träffad om den ekonomiska politiken mellan socialdemokraterna och folkpartiet.

1974-05-26
Intervju i Social-Demokraten74: Nej, (s)profil i uppgörelsen med Helén (fp).

1974-05-27
Intervjuer av Zagrebs radio-TV, och av bulgarisk TV.

1974-05-28
Besök av ambassadör Pham Bang, Nordvietnam.
Besök av Tum Sam Bantan, Malaysia.
Besök av ambassadör Afzal Iqbal, Pakistan.

1974-05-29
Partiledaröverläggning.
Besök av Handelsanställdas förbunds nordiska ungdomskurs i riksdagshuset.
Lunch med Sveriges radios Eko-redaktion, riksdagshuset.
Intervju av Herbert Kemp, Die Welt, publicerad den 4 juni, om den ekonomiska politiken.

1974-05-30
Anförande vid socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde, riksdagshuset.
Anförande vid socialdemokratiska riksdagsgruppens avslutning.

1974-05-31
Anförande om den ekonomiska politiken i riksdagens slutdebatt.
Intervjusvar till Bosse Schön i Hälsinglands tidning om vattenkraftens roll i den svenska energiförsörjningen (den Sehlstedska utredningen).

Juni

1974-06-04
Sammanträde med socialdemokratiska programkommissionen.
Besök av Mexicos ambassadör Guillermo Calderón-Martinez.
Besök av Storbritanniens ambassadör Sir Sam Falle.

1974-06-05
Forskningsberedningens möte.
Intervju av Mme Bousoglou, Le Monde.
Besök av USA:s ambassadör Strausz-Hupé.

1974-06-06
Invigning av Investeringsprogram 70 vid Norrbottens järnverk, NJA, Luleå.

1974-06-07—09
Anförande på SAP:s konferens ”Vår politik” i riksdagshuset.

1974-06-07
Anförande vid Handelstjänstemannaförbundets kongress i gamla riksdagshuset.

1974-06-08
Intervju av Eliahu Salpeter, Israel.

1974-06-09
Avslutningsanförande vid SAP:s konferens ”Vår politik”.

1974-06-10—13
Officiellt besök av Bulgariens premiärminister Todorov.
Överläggningar, anförande.

1974-06-10
Artikel till Aftonbladets specialnummer om KF:s 75-årsjubileum (publicerad 1974-08-25: Det är folkrörelserna som byggt landet).

1974-06-11
Besök av utrikeskorrespondenterna, Sverigehuset, Stockholm.

1974-06-11—12
Konferens på Harpsund med TCO-pressens tidskriftsredaktörer.

1974-06-13
Anförande vid SALF:s, Sveriges arbetsledareförbunds kongress i S:t Eriksmässans lokaler, Älvsjö.

1974-06-14
Anförande vid Svenska pappersindustriarbetareförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm.
Personalfest på Harpsund.

1974-06-15
Prinsessan Christinas bröllop, Slottskyrkan; middag på Drottningholms slott.

1974-06-16
Anförande på Unga Örnars kongress, Skellefteå.

1974-06-17—19
Socialdemokratiska programkommissionens sammanträde, Harpsund.

1974-06-17—21
Besök av Polens vice premiärminister Jan Mitrega.
Sammanträffande med Olof Palme på Harpsund den 17 juni.

1974-06-20—
Semester på Fårö.

Juli

1974-07-02
Anförande vid IMF:s, Internationella metallindustriarbetareförbundets kongress i riksdagshuset.

1974-07-14
Anförande i Almedalen, Visby.

1974-07-17
Invigning av konstutställning, Sudersands badrestaurang, Fårö.

1974-07-24
Intervju för Kanadas TV.

1974-07-26
Svar på Staffan Beckmans artikel ”Kan en antiimperialism vara socialdemokrat?”. Publicerad i Femina den 23 september.

1974-07-31
Tummar inte på sanningen. Artikel i Svenska dagbladet, publicerad den 2 augusti.

Augusti

1974-08-01
Intervju om ekonomi och företagsvinster av Håkan Olander i Aftonbladet.

1974-08-02—03
Anförande vid gammaldags arbetarefest på Väinö Voionmaa-institutet i Ylöjärvi, nära Tammerfors, Finland.
Möte med president Urho Kekkonen och statsminister Kalevi Sorsa.

1974-08-04
Anförande vid Broderskapsrörelsens kongress i Piteå: Supermakternas dominans kan bli en fara för de små nationerna (World Peace, Super Powers and National Independence).

1974-08-06—10
Besök av Kubas utrikesminister Dr. Raúl Roa García.

1974-08-06
Sammanträde med socialdemokratiska programkommissionen.

1974-08-07
Anförande inför Internationella transportarbetarefederationens kongress, Folkets hus, Stockholm. Bl.a. om läget i Chile.
Intervju av Sveriges radios utlandsprogram.

1974-08-13
Intervjusvar till Veckans affärer.

1974-08-14
Intervju av Jorge Galamba Marques för Expresso, Lissabon, Portugal.

1974-08-15
Artikel i Aftonbladet: ”Redan börjande man ropa på de starka männen med de enkla svärdshuggen”.
Intervju av Terry Coleman för The Guardian, publicerad den 26 augusti.

1974-08-16
Anförande vid föreningarna Nordens nionde Nordkalottkonferens i Kiruna.
Medverkan i radioprogrammet Tidsspegeln med anledning av anförandet i Piteå.

1974-08-18
Överläggning med Willy Brandt på Vangsåsen, Norge.

1974-08-19—20
Möte med A-pressen och fackförbundspressen, Harpsund.

1974-08-21
Besök av Bangladeshs ambassadör.

1974-08-22
Förslag till nytt partiprogram presenteras vid presskonferens i riksdagshuset.
Besök av Saudiarabiens utrikesminister.

1974-08-23
Besök av Kinas nye stockholmsambassadör.

1974-08-24
Anförande vid Hälleforsnäs socialdemokratiska förenings 50-årsjubileum.

1974-08-25
Hälsningsanförande inför Svenska byggnadsarbetareförbundets kongress, Konserthuset, Stockholm.

1974-08-26—28
Officiellt besök av Finlands statsminister Kalevi Sorsa.
Tal vid svenska regeringens middag. Överläggningar, presskonferens.

1974-08-28
Anförande inför Svenska byggnadsarbetareförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm.
Anförande i Vita bergen, Stockholm.

1974-08-29
Besök av Nederländernas nye ambassadör Jan Polderman.
Besök av Zambias ambassadör, Mlle Konie.
Besök av professor Maurice Maschino, Paris.

1974-08-30
Anförande vid Junemässan, Svensk industriförening, Jönköping.
Så började det. Nationella självständighetsrörelser i Asien och Afrika. Artikel till Expressen.

September

1974-09-01
Anförande på Arbetarrörelsens dag i Västerås Folkets park.

1974-09-02
Anförande inför World Medical Assembly, Folkets hus, Stockholm.
Invigning av arbetsmiljömässan Elmia, Jönköping.
Anförande hos Reftele socialdemokratiska förening, Rönneljung, Reftele.

1974-09-03
Lunch med Sveriges VM-trupp i fotboll, Stallmästargården, Stockholm.
Överläggning om U68.

1974-09-04
Intervju av George Bain, Toronto Star, Kanada.
Fotbollsmatch Sverige – Holland på Råsunda stadion.

1974-09-05
Anförande vid socialdemokratiska partiets informationskonferens i gamla riksdagshuset: programkommissionens förslag till nytt partiprogram.
KF:s 75-årsjubileum.

1974-09-06—07
Regeringsöverläggningar på Täljöviken.

1974-09-09
Besök av Polens ambassadör Staniszewski.
Intervjusvar till tidningen Express, Lissabon.
Svar till tidningen Broderskap om sextimmars arbetsdag.

1974-09-10
Utrikesnämnd
Intervju av Peeter-Jan Kask för Arbetet.
Intervju i den finska veckotidningen Jaana om Olof Palme och hans släktingar i Finland.

1974-09-11—12
Officiellt statsbesök i Nederländerna.
Besök hos drottning Juliana; Överläggningar med premiärminister Joop den Uyl.
Anföranden, intervjuer; bl.a. av Åge Ramsby för Expressen om försöken att sälja Viggen till Nederländerna.

1974-09-13—14
Arbetsplatsbesök på M/S Tor Finlandias tur från Nederländerna till Skandiahamnen, Göteborg.
Överläggningar med Sjöfolksförbundet, Fartygsbefälsföreningen och Maskinbefälsförbundet, Göteborg.

1974-09-14
Anförande vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts solidaritetsmöte för Chiles folk, Malmö stadsteater.
Uttalande. Inslag i Dagens eko om attacken mot centerns förslag om progressiv bolagsskatt.
Intervju i Arbetet.

1974-09-15
Fem år med Palme. Reportage av Gudrun Ekeflo i Aftonbladet om Olof Palmes tid som partiordförande och statsminister.

1974-09-15
Anförande vid Svenska målareförbundets kongress, Folkets hus, Stockholm: Nio punkter för en bättre arbetsmiljö.

1974-09-16
Intervju av red. Øvrevik, A-pressen, Oslo.
Intervju av red. Ipcek, Ankara.

1974-09-17
Besök av Turkiets ambassadör Karaburcak.
Uppvaktning av Ludvika arbetarekommun.
Talgenomgång på Hasseludden.

1974-09-18
Besök av OAU:s befrielsekommitté [Organisation of African Unity], Mr Vincent Efon m.fl.
Anförande vid IBM European Advisory Council Meeting, IBMs kursgård, Lidingö.
Besök av Österrikes ambassadör Schober.
Besök av Maurice Strong.
Intervju av Sveriges radios skolavdelning.

1974-09-16—20
Man, Environment and Resources. Nobelsymposium på Hässelby slott.

1974-09-19
Besök av Mikis Theodorakis, Grekland.
Begravning av Seved Apelqvist, Heliga korsets kapell, Skogskyrkogården, Stockholm.
Medverkan via telefon vid Sjöbo arbetarekommuns möte. Svar på frågor.

1974-09-20
Besök av Sovjetunionens justitieminister Vladimir Terebilov.
Regeringsmiddag för Nobelsymposiet på UD.

1974-09-21
Anförande vid TCO:s konferens ”På tröskeln till år 2000” i Gamla riksdagshuset, Stockholm.
Publicerat i Broderskap 21 september: Planering under människornas kontroll.
Anförande vid Stockholms bleck- och plåtslagares socialdemokratiska fackklubbs 40-årsjubileum, Farsta Forum.

1974-09-22
Anti-fascistisk afton på Södra teatern, Stockholm med bl.a. Mikis Theodorakis.

1974-09-26
Intervju med Sveriges radios barn-TV.
Besök av Mexicos ambassadör.
Intervju av Elisabeth Crona i Svenska dagbladet om supermakterna och svensk utrikespolitik.
Intervju av Olle Högstrand för TT.

1974-09-30
Besök hos Metalls avdelning, AB Bofors, Karlskoga.
Offentligt möte med Metalls socialdemokratiska fackklubb och Karlskoga arbetarekommun, Folkets hus, Karlskoga.

Oktober

1974-10-01
Intervju för programmet Insyn, TV 1, Stockholm.

1974-10-02
Arbetsplatsbesök på posten i Norrköping.
Intervju av Sven-Oskar Ruhmén i Aftonbladet, om det femåriga arbetet som partiordförande och statsminister.

1974-10-03
Intervju av Roger Choate för The Times.
Intervju av Guy Ehrling för Politisk tidskrift.
Intervju av Flora Lewis för New York Times.

1974-10-04
Uppvaktning av kärnkraftsmotståndare – och förespråkare. Överlämnande av boken Öppna brev till Olof Palme.
Intervju i Lunchekot.
Träff med Rapportredaktionen, Haga slott, Stockholm.

1974-10-05
Anförande vid Tidaholms arbetarekommuns 70-årsjubileum.

1974-10-07
Anförande vid möte arrangerat av Uppsala arbetarekommun och SSU-kretsen i Uppsala universitets aula.

1974-10-08
Sammanträde med Försvarsrådet.

1974-10-09
Intervju av Mr och Mrs Harry Bernstein för Los Angeles Times.
Träff med Akuelltredaktionen, Haga slott, Stockholm.

1974-10-10
Uppvaktning av SSU:s ordförande Lars Engkvist, som överlämnade Folkrörelsemanifestet.
Besök av ambassadörerna Hector Bejar, Peru; Jay, Kanada; Strausz-Hupé, USA.
Besök av James Cerutti, National Geographic.
Besök av PRR-delegation.

1974-10-11
Intervju av red. Mathiopolos, Grekland.
Middag på Den Gyldene Freden med finansministern och ekonomer.

1974-10-12
Intervju av Kaj Axelsson i Örebro-Kuriren: Fem år som statsminister.

1974-10-14
Besök av sex holländska parlamentariker.
Intervju av AP inför resan till Kanada.

1974-10-15
Besök av Polens vice premiärminister Jozef Tejchma.
Intervju av Åge Ramsby i Expressen med anledning av bandupptagning av forskningsberedningens sammanträden.

1974-10-16
Riksdagens öppnande.
Möte med partiledarna.
Anförande inför socialdemokratiska riksdagsgruppen om det politiska läget.
Besök av Rodney Balcomb, Socialistinternationalen.

1974-10-17—22
Officiellt besök i Kanada.
Överläggningar med Kanadas premiärminister Pierre Elliot Trudeau m.fl.
Intervjuer, utfrågningar.
Anförande inför the Canadian Club, Vancouver, British Columbia den 21 oktober 1974.

1974-10-23
Uppvaktning av HCK och Handikappförbunden.
Energirådets sammanträde.

1974-10-24
Uppvaktning av Statsanställdas förbund.

1974-10-25
Besök av Nya Zeelands utbildningsminister.

1974-10-25—26
Anförande den 25 oktober vid Arbetarrörelsens dagar i Ronneby.

1974-10-26—27
Besök i Portugal tillsammans med Norges utrikesminister Knut Frydenlund.
Hälsningsanförande vid regeringsmiddag i Lissabon den 26 oktober 1974.
Överläggningar med Mario Soares.

1974-10-28—29
Möte med fackföreningsledare på Harpsund om demokrati- och arbetsmiljöfrågor.

1974-10-30
Besök av Daniel Berrigan.
Besök av delegation från SWAPO, Namibia.
Intervju av Johannes Mathiesen, Der Spiegel, Västtyskland.

1974-10-31
Artikel till Wall Street Journals ”Sweden Issue”.
Förändrat klimat största hotet. Intervju av Tom Selander för Svenska dagbladet, publicerad den 29 november.
Besök av Schweiz ambassadör Turrettini.
Lunch hos Nederländernas ambassadör Polderman.
Intervju för Algerisk TV.
Besök av Rudolf Meidner och Harry Fjällström, LO.

November

1974-11-01
Besök av Voroshenkin, Sovjetunionen.
Mottagning hos Algeriets ambassadör.

1974-11-04
Utrikesnämndens sammanträde.

1974-11-05
Presskonferens i samband med Socialdemokratiska riksdagsgruppens sammanträde.

1974-11-06
Anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt, Stockholm, bl.a. om energiförsörjningen.
Svar på interpellation av Hr Helén om en energisparkampanj.
Intervju för La République.
Besök av Östtysklands ambassadör Kiesewetter.
Besök av USA:s ambassadör Strausz-Hupé.

1974-11-07
Anförande på Sveriges facklärarförbundets kongress, Hotel Anglais, Stockholm.
Lunch på Haga slott för Greklands kung med sällskap.
Inspelning av TV-programmet Tidsbild.

1974-11-08
Intervju av Gudrun Ekeflo i Aftonbladet om Palmes första resa till Algeriet 1962: Här lärde jag mig hur viktigt det är att stödja befrielserörelser.
Svar på frågor om Finn Sanomat om finländska invandrare.

1974-11-10
Anförande vid upptaktsmöte för ekumeniska u-veckan i Filadelfiakyrkan, Stockholm.

1974-11-11—14
Officiellt besök i Algeriet.
Anförande vid officiell middag given av Algeriets president Houari Boumediene i Alger den 12 november. Möte med PLO-ledaren Yasser Arafat.

1974-11-15—16
Besök i Frankrike.

1974-11-16
Israel-demonstration på Arlanda vid hemkomsten från besöket i Algeriet och mötet med PLO-ledaren Yasser Arafat.

1974-11-18
Svar på frågor till Vi föräldrar.

1974-11-20
Anförande vid TCO:s konferens om vuxenutbildning och högskola i gamla riksdagshuset.
Besök av Herbert Chipeto, ZANU, Rhodesia.
Besök av Israels ambassadör.
Uppvaktning av Göteborgs arbetarekommun.

1974-11-21
Officiellt besök i Bonn, Västtyskland.
Överläggningar med förbundskansler Schmidt och med Herbert Wehner.
Samtal med Willy Brandt i Hannover.

1974-11-22
Svar på interpellationer om läget i Mellersta Östern i riksdagen.

1974-11-23
Inledningsanförande vid Energirådets utfrågning om kärnkraften i gamla riksdagshuset.

1974-11-25
Överläggning på Harpsund om invandrarfrågor.

1974-11-26
Besök av delegation från Madagaskar.
Besök av Jugoslaviens ambassadör Dzunov.
Besök av minister Goyer, Kanada.

1974-11-27
Arbetsplatsbesök på Foodia i Lysekil.

1974-11-28
Uttalande vid Piteå-Tidningens 60-årsjubileum.

1974-11-29
Överläggningar på Haga slott med s-ledamöterna i kommun- och landstingsförbunden.

December

1974-12-02
Sammanträde med Energirådet.
Besök av ambassadör Raoul, Kongo.
Middag för Industriförbundet, Haga slott, Stockholm.

1974-12-03
Sammanträde med Sveriges radio.
Middag med Socialdemokratiska riksdagsgruppen, Hotell Anglais, Stockholm.

1974-12-04
Sammanträde med Kungafonden.
Debatt i riksdagen om den s.k. Haga-uppgörelsen.
Anförande i riksdagen om sänkning av den allmänna pensionsåldern.
Sammanträde med Forskningsberedningen.

1974-12-06
Lunch hos statsminister Hartling, Köpenhamn.
Anförande vid Mjölby socialdemokratiska förenings 70-årsjubileum.

1974-12-09
Besök av Redareföreningen.

1974-12-10
Besök av ambassadör Aminoff.
Besök av ambassadör Nguyen Viet, Nordvietnam.
Nobelprisutdelningen och Nobelfesten i Stadshuset.

1974-12-11
Arbetsplenum i riksdagen om bostadspolitiken.
Möte med Försvarsrådet.
Besök av TBV:s kurs i argumentationsteknik.
Kungens middag för Nobelpristagarna på Slottet.

1974-12-12
Svar på enkel fråga i riksdagen om Portugal.
Radioinspelning om Hjalmar Branting för Nils-Olof Franzéns radioprogram om året 1925; sändes på nyårsdagen 1975.
Intervju av red Hilterman, holländsk TV.
Avskedsbesök av red. Ernst Naumann, Norddeutsche Rundfunk.

1974-12-13
Besök av minister Bob Strachen från British Columbia.
Intervju av Gudrun Ekeflo, Aftonbladet.
Anförande vid socialdemokratiska riksdagsgruppens avslutning.
SACO-SR:s kongressmiddag, Operaterassen, Stockholm.

1974-12-14
Arbetsplenum i riksdagen, om övervinster.

1974-12-16
Uttalande i Wall Street Journal om ekonomi och relationerna Sverige – USA.
Sammanträde med Svenska byggnadsarbetareförbundets stipendienämnd.
Besök av minister Nguyen Van Hieu, Nordvietnam.

1974-12-16—18
Besök av Françoise Giroud, Frankrike.

1974-12-17
Avskedslunch för Finlands ambassadör Max Jakobson, UD.

1974-12-18
Energirådets överläggning i gamla riksdagshuset.
Anförande inför Stockholms handelskammares möte, Handelskammarhuset, Stockholm.

1974-12-19
Statsrådsberedningens jullunch på Den Gyldene Freden.

1974-12-20
Allmän beredning om finansplanen.

1974-12-21
Nordiska samarbetskommitténs, SAMAK:s möte, i Köpenhamn.

1974-12-30
Anförande vid den sista konseljen enligt ”Den gamla ordningen”, Stockholms slott.

Gå bakåt till 1973 | Gå vidare till 1975