Politik för en bättre arbetsmiljö

Datum:1973-02-01
Ämne och [dokumenttyp]:Arbete, Arbetslivets förnyelse, Solidaritet, [Text], Ekonomisk demokrati, Arbetsmiljö
Anmärkning:

Anförande vid SAP:s konferens för bättre arbetsmiljö och medinflytande.

Referensnummer i bibliografin: 7330
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 046

Originaldokument

  1. Palmes anförande (pdf)