Anförande inför SSU:s kongress

Datum:1972-06-26
Ämne och [dokumenttyp]:Vietnam, Miljö, Arbete, Arbetslivets förnyelse, Fred och nedrustning, [Text], Industrisamhället, Ekologisk krigföring
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 7239
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 039

Originaldokument

  1. Palmes manus (pdf)
  2. Ur SSU:s kongressprotokoll (pdf)