Hitta arkivmaterial via Slumpen

Följande ur Palmes arkiv slumpades fram:

Slumpa igen!