Svensk folkriksdag mot apartheid

Datum:1986-02-21
Ämne och [dokumenttyp]:Sydafrika, Apartheid, Förenta nationerna, [Text]
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 8608
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 117

Originaldokument

  1. Palmes anförande (pdf)
  2. Speech made by the Prime Minister, Mr Olof Palme, at the “Swedish People’s Parliament against Apartheid” at Folkets Hus on 21 February 1986 (pdf)