Indira Gandhi Memorial Lecture

Datum:1986-01-16
Ämne och [dokumenttyp]:Sydafrika, Apartheid, Fred och nedrustning, Tredje världen, [Text], Indien
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 8609
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 117

Originaldokument

  1. Speech by the Prime Minister of Sweden, Mr. Olof Palme, in New Delhi on January 16, 1986. (pdf)