Anförande inför Förenta nationernas generalförsamling

Datum:1985-10-21
Ämne och [dokumenttyp]:Apartheid, Fred och nedrustning, Förenta nationerna, Tredje världen, [Text], Folkrätt
Anmärkning:

Med anledning av högtidlighållandet av FN:s fyrtioårsjubileum.

Referensnummer i bibliografin: 8511
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 115

Originaldokument

  1. “Inofficiell svensk översättning” (pdf)
  2. Statement by Prime Minister Olof Palme of Sweden on October 21, 1985, on the occasion of the commemoration of the Forthieth Anniversary of the United Nations (pdf)