Anförande vid SAP:s konferens “Framtid för Sverige - med forskningens hjälp”

Datum:1982-05-14
Ämne och [dokumenttyp]:Socialdemokraterna, Ekonomi, [Text], Framtidsfrågor, Forskning, Teknisk utveckling
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 8213
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 100

Originaldokument

  1. Palmes manus (pdf)