Sverige vid sidan av EG

Datum:1981-11-09
Ämne och [dokumenttyp]:EuropafrÃ¥gor, Neutralitetspolitik, [Text]
Anmärkning:

Anförande vid Tetra-Pakdagarna i Lund.

Referensnummer i bibliografin: 8123
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 098

Originaldokument