Anförande vid Landsorganisationens kongress

Datum:1981-09-23
Ämne och [dokumenttyp]:Arbete, Ekonomi, Löntagarfonder, [Text], Fackföreningsrörelsen, Nyliberalism
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 8125
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 097

Originaldokument

  1. Palmes manus (pdf)
  2. Ur kongressprotokollet (pdf)