Anförande vid Metallindustriarbetareförbundets kongress

Datum:1981-06-11
Ämne och [dokumenttyp]:Demokrati, Frihet, Ideologi, [Text], Fackföreningsrörelsen, Nyliberalism, Högerkrafternas propaganda, Ã…dalen 1931
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 8130
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 096

Originaldokument

  1. Ur kongressprotokollet (pdf)