Anförande vid konferensen om säkerhet och samarbete i Helsingfors

Datum:1975-07-31
Ämne och [dokumenttyp]:Europafrågor, Fred och nedrustning, [Text], Mänskliga rättigheter, Internationella förhållanden
Anmärkning:

Engelsk version, s. 1-12; svensk översättning s. 13-19.

Referensnummer i bibliografin: 7529
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 067

Originaldokument

  1. Anförandet (pdf)