Anförande vid Förenta nationernas kvinnokonferens i Mexico

Datum:1975-06-23
Ämne och [dokumenttyp]:Familjepolitik, Jämlikhet, Tredje världen, [Text], Kvinnofrågor
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 7531
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 067

Originaldokument

  1. Speech by Swedish Prime Minister Olof Palme at the Conference of International Women’s Year in Mexico 23 June 1975 (pdf)
  2. Översättning till svenska från det engelska originalet (pdf)