Anförande inför Stockholms arbetarekommuns 75-Ã¥rsjubileum (”Diktaturens kreatur”)

Datum:1975-04-19
Ämne och [dokumenttyp]:Tjeckoslovakien, Kommunism, [Text], Arbetarrörelsens historia, Indokina
Anmärkning:

Efter Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien i augusti 1968 uteslöts alla de reformvänner som förespråkat en socialism med mänskligt ansikte ur kommunistpartiet. I början av 1970-talet genomförde också den tjeckoslovakiska regeringen under Gustav Husáks ledning rättegångar mot dem som protesterade. I ett tal inför Stockholms arbetarekommun den 19 april 1975 angrep Palme det allt hårdare politiska klimatet för de oppositionella: ”Inrikesministern, polisministern, hade häromdagen ett möte med polis- och säkerhetstjänstens ledare och framhöll därvid att ordningsmakten skall göra allt för att avslöja och utrensa reaktionära gruppen och individer och i rättan tid och utan kompromiss stoppa deras verksamhet. Så talar dikturens kreatur till varandra.”

Referensnummer i bibliografin: 7510
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 065

Originaldokument

  1. Palmes manus (pdf)