Material från November 1972

Händelser med detta ämne eller denna dokumenttyp

1972-11-08 • Anförande i riksdagens remissdebatt