Anförande inför Socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress

Datum:1972-09-05
Ämne och [dokumenttyp]:Frihet, Arbete, Sysselsättningspolitik, Jämlikhet, [Text], Kvinnofrågor
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 7238
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 040

Originaldokument

  1. Palmes manus (pdf)
  2. Ur kongressprotokollet (pdf)