Anförande inför Förenta nationernas miljökonferens

Datum:1972-06-06
Ämne och [dokumenttyp]:Vietnam, Miljö, Energipolitik, [Text], Internationella förhållanden, Ekologisk krigföring
Anmärkning:

UN Conference on the Human Environment

Referensnummer i bibliografin: 7207
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 038

Originaldokument

  1. Statement by Prime Minister Olof Palme in the Plenary Meeting, June, 6, 1972 (UN Conference on the Human Environment) (pdf)
  2. Översättning till svenska (pdf)