Anförande inför Landsorganisationens kongress

Datum:1971-09-09
Ämne och [dokumenttyp]:Arbete, Arbetslivets förnyelse, Sysselsättningspolitik, Europafrågor, [Text], Industrisamhället
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 7103
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 031

Originaldokument

  1. Palmes manus (pdf)
  2. Ur kongressprotokollet (pdf)