Anförande inför Livsmedelsindustriarbetareförbundets kongress

Datum:1971-06-15
Ämne och [dokumenttyp]:Demokrati, [Text], Arbetarrörelsens historia, Reformism
Anmärkning:
Referensnummer i bibliografin: 7128
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 029

Originaldokument

  1. Manus, med anteckningar (pdf)
  2. Manus, med anteckningar (pdf)
  3. Ur kongressprotokollet (pdf)