Gruvtalet : [anförande vid Gruvindustriarbetareförbundets extra kongress i Falun]

Datum:1970-10-10
Ämne och [dokumenttyp]:[Text], Arbetsmiljö, Strejker, Gruvarbetare
Anmärkning:
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.4.0 : 023

Originaldokument

  1. Utkast till gruvtalet (pdf)
  2. Ur Gruvarbetaren 1970:10: “En värld som föreföll orubbligare än berget” (pdf)
  3. Referat till Dala-Demokraten (pdf)