För Song My i vårt hjärta

Datum:1970-08-02
Ämne och [dokumenttyp]:Vietnam, [Text]
Anmärkning:

Artikel i Dagens Nyheter

Referensnummer i bibliografin: 7036
Volymnummer i Palmes arkiv: 2.3 : 008

Originaldokument

  1. Palmes manus (med korrigeringar) (pdf)
  2. Artikeln i tryckt form (pdf)